Messerschmitt Bf 109 G-6

     
Název:
Name:
Messerschmitt Bf 109 G-61) Messerschmitt Bf 109 G-61)
Originální název:
Original Name:
Messerschmitt Bf 109 G-6
Kategorie:
Category:
stíhací letoun fighter aeroplane
Výrobce:
Producer:
DD.02.1943-DD.07.1943 Messerschmitt GmbH, Regensburg /
DD.03.1943-DD.10.1943 Erla-Maschinenwerk GmbH, Leipzig /
DD.02.1943-DD.08.1943 Wiener Neustädter Flugzeugwerke, Wiener Neustadt /
DD.MM.194R-DD.MM.194R Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Großkonzern Manfred Weiss), Győr /
DD.MM.1944-DD.MM.1947 Regia Autonoma Industria Aeronautică Romană, Brașov /
Období výroby:
Production Period:
DD.02.1943-DD.RR.1947 (v Německu do 07.1944) z toho / (in Germany until 07.1944) from that:
DD.03.1943-DD.08.1943 Erla-Maschinenwerk (W.Nr.: 15205-16000)
DD.02.1943-DD.04.1943 Messerschmitt (W.Nr.: 16313-16675)
DD.08.1943-DD.08.1943 ? (W.Nr.: 17000-17057)
DD.04.1943-DD.07.1943 Messerschmitt (W.Nr.: 18000-18889)
DD.02.1943-DD.06.1943 Wiener Neustädter Flugzeugwerke (W.Nr.: 19093-19999)
DD.06.1943-DD.08.1943 Wiener Neustädter Flugzeugwerke (W.Nr.: 20000-20800)
DD.08.1943-DD.09.1943 Erla-Maschinenwerk (W.Nr.: 26000-26135)
DD.09.1943-DD.10.1943 Erla-Maschinenwerk (W.Nr.: 27000-27185)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR další údaje o německé a maďarské výrobě přesně neznámé / other data about German and Hungarian production exactly unknown
DD.MM.1944-DD.MM.1947 IAR (čísla/numbers: 316-375)
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
12000+:
Messerschmitt: 4119 G-6 + 325 G-6/AS + 1119 G-6/Trop
Erla-Maschinenwerk: 2565 G-6 + 324 G-6/U2 + 298 G-6/Trop
Wiener Neustädter Flugzeugwerke: 1159 G-6 + 130 G-6/R2 + 40 G-6/R4 + 1632 G-6/U4
Großkonzern Manfred Weiss: 31 G-6/U4 + 106 Ga-6
IAR: 60 Ga-6
   1944: 10 letadel/aircraft
   1945: 21 letadel/aircraft
   1946: 12 letadel/aircraft
   1947: 24 letadel/aircraft
První vzlet:
Maiden Flight:
DD.MM.1943
Osádka:
Crew:
1
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Vzlet a přistání:
Take-off and Landing:
CTOL - konvenční vzlet a přistání CTOL - conventional take-off and landing
Uspořádání křídla:
Arrangement of Wing:
jednoplošník monoplane
Uspořádání letounu:
Aircraft Concept:
klasické conventional
Podvozek:
Undercarriage:
zatahovací retractable
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kola wheels
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného letounu:
Empty Weight:
2250 kg 4960 lb
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
3200 kg 7055 lb
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
3400 kg 7496 lb
Rozpětí:
Wingspan:
9,924 m 32ft 6,7in
Délka:
Length:
8,940 m 29ft 3,97in
Výška:
Height:
2,600 m 8ft 6,36in
Plocha křídla:
Wing Area:
16,1 m2 173.3 ft2
Plošné zatížení:
Wing Loading:
198,758 kg/m2 40.71 lb/ft2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
pístový piston
Počet motorů:
Number of Engines:
1
Typ:
Type:
Daimler-Benz DB 605 A-1
- invertní do V (60°)
- počet válců: 12
- maximální výkon: 1085 kW (1475 PS) při ? ot/min (na úrovni mořské hladiny)
Daimler-Benz DB 605 A-1
- inverted V-design (60°)
- number of cylinders: 12
- maximum power output: 1455 hp at ? rpm (at sea level)
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
400 l 88 Imp gal / 105.6 US gal
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
640 km/h v 6600 m 398 mph in 21654 ft
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
595 km/h v 6000 m 370 mph in 19685 ft
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
17 m/s 3347 ft/min
Čas výstupu na výšku:
Time to Climb to:
6 min do 6000 m 6 min to 19685 ft
Operační dostup:
Service Ceiling:
11200 m 36745 ft
Dolet:
Range:
560 km 348 mi
Maximální dolet:
Maximum Range:
8502) km 5282) mi
Výzbroj:
Armament:
1x pevný kanón MG 151/20 ráže 20 mm střílející nábojem vrtule, 200 nábojů
2x pevný kulomet MG 131 ráže 13,0 mm v přídi nad motorem, každý 300 nábojů.
One fixed forward-firing 0.79in MG 151/20 cannon as Motorkanone, 200 rounds and
two fixed forward-firing 0.51in MG 131 machine-guns mounted in a bow above the engine, 300 rpg.
Uživatelské státy:
User States:


Poznámka:
Note:
1) verze vyráběná v Rumunsku a Maďarsku značena jako Ga-6
2) s přídavnou nádrží (300 l) pod trupemRüstsätze:
Bf 109 G-6/R1 - se závěsníkem ETC 500 IXb
Bf 109 G-6/R2 - se závěsníkem ETC 50 VIIId
Bf 109 G-6/R3 - s 300l přídavnou nádrží
Bf 109 G-6/R6 - se dvěma MG 151/20 pod křídlem
Bf 109 G-6/R7 - s radiokompasem (Peilrufanlage)


Rüstzustände:
Bf 109 G-6/R2 - s kamerou Rb 50/30
Bf 109 G-6/R3 - s kamerou Rb 75/30


Umbausätze:
Bf 109 G-6/U2 - se systémem GM 1
Bf 109 G-6/U3 - se systémem MW 50
Bf 109 G-6/U4 - Motorkanone typu MK 108


Bf 109 G-6/AS - s výškovým motorem DB 605 AS
1) version manufactured in Romania and Hungary designed as Ga-6
2) with external fuel tank (66 Imp gal / 79 US gal) under fuselageRüstsätze:
Bf 109 G-6/R1 - with ETC 500 IXb bomb rack
Bf 109 G-6/R2 - with ETC 50 VIIId bomb rack
Bf 109 G-6/R3 - with 300l fuel tank
Bf 109 G-6/R6 - with two MG 151/20 under wing
Bf 109 G-6/R7 - with radio compass (Peilrufanlage)Rüstzustände:
Bf 109 G-6/R2 - with Rb 50/30 camera
Bf 109 G-6/R3 - with Rb 75/30 camera


Umbausätze:
Bf 109 G-6/U2 - with GM 1 system
Bf 109 G-6/U3 - with MW 50 system
Bf 109 G-6/U4 - Motorkanone of type MK 108


Bf 109 G-6/AS - with DB 605 AS high altitude engine
Zdroje:
Sources:
Griehl, M.: Messerschmitt Bf 109 G/K, Flugzeug Profile 5
Prien, J., Rodeike, P.: Messerschmitt Bf 109 F, G & K Series, Schiffer, 1992
Michulec, R.: Messerschmitt Bf 109 - 2. část, Intermodel, 1998
http://www.messerschmitt-bf109.de/

URL : https://www.valka.cz/Messerschmitt-Bf-109-G-6-t1015#283154 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

.
Messerschmitt Bf 109 G-6 - Tento Bf 109G-6/R6/Trop patřil ke 364. peruti 150. stíhací skupiny italského letectva (Regia Aeronautica). Stroj operoval z letiště Sciacca na Sicílii v červenci 1943. Kamufláž je původní německá s italským výsostným označením: spodní a boční plochy světlá šedá RLM 76, na horních plochách lomená pole barev RLM 74 (tmavá šedá) a RLM 75 (střední šedá). Tyto dvě barvy také přecházejí na boční plochy trupu a SOP ve formě množství skvrn. Bílé doplňky nosily německé letouny  operující ve Středozemí.

Tento Bf 109G-6/R6/Trop patřil ke 364. peruti 150. stíhací skupiny italského letectva (Regia Aeronautica). Stroj operoval z letiště Sciacca na Sicílii v červenci 1943. Kamufláž je původní německá s italským výsostným označením: spodní a boční plochy světlá šedá RLM 76, na horních plochách lomená pole barev RLM 74 (tmavá šedá) a RLM 75 (střední šedá). Tyto dvě barvy také přecházejí na boční plochy trupu a SOP ve formě množství skvrn. Bílé doplňky nosily německé letouny operující ve Středozemí.
Published with authors permit

URL : https://www.valka.cz/Messerschmitt-Bf-109-G-6-t1015#412843 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

.
Messerschmitt Bf 109 G-6 - Tento Bf 109G-6/R6/Trop patřil ke 70. peruti 23. stíhací skupiny italského letectva (Regia Aeronautica). Stroj operoval z letiště Cerveteri ve střední Itálii v sprnu 1943. Kamufláž je původní německá s italským výsostným označením: spodní a boční plochy světlá šedá RLM 76, na horních plochách lomená pole barev RLM 74 (tmavá šedá) a RLM 75 (střední šedá). Tyto dvě barvy také přecházejí na boční plochy trupu a SOP ve formě množství skvrn. Bílé doplňky nosily německé letouny operující ve Středozemí.

Tento Bf 109G-6/R6/Trop patřil ke 70. peruti 23. stíhací skupiny italského letectva (Regia Aeronautica). Stroj operoval z letiště Cerveteri ve střední Itálii v sprnu 1943. Kamufláž je původní německá s italským výsostným označením: spodní a boční plochy světlá šedá RLM 76, na horních plochách lomená pole barev RLM 74 (tmavá šedá) a RLM 75 (střední šedá). Tyto dvě barvy také přecházejí na boční plochy trupu a SOP ve formě množství skvrn. Bílé doplňky nosily německé letouny operující ve Středozemí.
Published with authors permit

URL : https://www.valka.cz/Messerschmitt-Bf-109-G-6-t1015#412845 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

.
Messerschmitt Bf 109 G-6 - Tento Bf 109G-6/R6/Trop patřil ke 365. peruti 150. stíhací skupiny italského letectva (Regia Aeronautica). Létal s ním Tenente (poručík) G. Carillo. Stroj operoval z letiště Sciacca na Sicílii v červnu a červenci 1943. Kamufláž je původní německá s italským výsostným označením: spodní a boční plochy světlá šedá RLM 76, na horních plochách lomená pole barev RLM 74 (tmavá šedá) a RLM 75 (střední šedá). Tyto dvě barvy také přecházejí na boční plochy trupu a SOP ve formě množství skvrn. Bílé doplňky nosily německé letouny operující ve Středozemí.

Tento Bf 109G-6/R6/Trop patřil ke 365. peruti 150. stíhací skupiny italského letectva (Regia Aeronautica). Létal s ním Tenente (poručík) G. Carillo. Stroj operoval z letiště Sciacca na Sicílii v červnu a červenci 1943. Kamufláž je původní německá s italským výsostným označením: spodní a boční plochy světlá šedá RLM 76, na horních plochách lomená pole barev RLM 74 (tmavá šedá) a RLM 75 (střední šedá). Tyto dvě barvy také přecházejí na boční plochy trupu a SOP ve formě množství skvrn. Bílé doplňky nosily německé letouny operující ve Středozemí.
Published with authors permit

URL : https://www.valka.cz/Messerschmitt-Bf-109-G-6-t1015#412847 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

.
Messerschmitt Bf 109 G-6 - Tento Bf 109G-6/R6/Trop patřil k 70. peruti 23. stíhací skupiny italského letectva (Regia Aeronautica). Stroj operoval z letiště Cerveteri ve střední Itálii v srpnu 1943. Kamufláž je původní německá s italským výsostným označením: spodní a boční plochy světlá šedá RLM 76, na horních plochách lomená pole barev RLM 74 (tmavá šedá) a RLM 75 (střední šedá). Tyto dvě barvy také přecházejí na boční plochy trupu a SOP ve formě množství skvrn. Bílé doplňky nosily německé letouny operující ve Středozemí.

Tento Bf 109G-6/R6/Trop patřil k 70. peruti 23. stíhací skupiny italského letectva (Regia Aeronautica). Stroj operoval z letiště Cerveteri ve střední Itálii v srpnu 1943. Kamufláž je původní německá s italským výsostným označením: spodní a boční plochy světlá šedá RLM 76, na horních plochách lomená pole barev RLM 74 (tmavá šedá) a RLM 75 (střední šedá). Tyto dvě barvy také přecházejí na boční plochy trupu a SOP ve formě množství skvrn. Bílé doplňky nosily německé letouny operující ve Středozemí.
Published with authors permit

URL : https://www.valka.cz/Messerschmitt-Bf-109-G-6-t1015#412852 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

.
Messerschmitt Bf 109 G-6 - Tento Bf 109G-6/Trop patřil ke 153. peruti 3. stíhací skupiny italského letectva (Regia Aeronautica). Stroj operoval z letiště Comiso na Sicílii v červnu 1943. Létal s ním Sergente Maggiore (popraporčík) Carlo Cavagliano (1 sestřel sám + 1 ve spolupráci). Kamufláž je původní německá s italským výsostným označením: spodní a boční plochy světlá šedá RLM 76, na horních plochách lomená pole barev RLM 74 (tmavá šedá) a RLM 75 (střední šedá). Tyto dvě barvy také přecházejí na boční plochy trupu a SOP ve formě množství skvrn. Bílé doplňky nosily německé letouny operující ve Středozemí.

Tento Bf 109G-6/Trop patřil ke 153. peruti 3. stíhací skupiny italského letectva (Regia Aeronautica). Stroj operoval z letiště Comiso na Sicílii v červnu 1943. Létal s ním Sergente Maggiore (popraporčík) Carlo Cavagliano (1 sestřel sám + 1 ve spolupráci). Kamufláž je původní německá s italským výsostným označením: spodní a boční plochy světlá šedá RLM 76, na horních plochách lomená pole barev RLM 74 (tmavá šedá) a RLM 75 (střední šedá). Tyto dvě barvy také přecházejí na boční plochy trupu a SOP ve formě množství skvrn. Bílé doplňky nosily německé letouny operující ve Středozemí.
Published with authors permit

URL : https://www.valka.cz/Messerschmitt-Bf-109-G-6-t1015#412856 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

.
Messerschmitt Bf 109 G-6 - Messerschmitt Bf 109G-6 bulharského královského letectva, 3/6 Orlyak (3. letka 6. stíhacího pluku). Jeden ze strojů, na nichž létal poručík Stojan Stojanov, nejúspěšnější bulharský stíhač. Letoun nese standardní německou kamufláž: spodní a boční plochy světle šedé RLM 76 (na bocích trupu a SOP doplněné množstvím nastříkaných skvrn tmavé šedé RLM 74 a střední šedé RLM 75), na horních a částečně bočních plochách ostře lomená pole RLM 74 a 75. Žluté doplňky (pruh na trupu a konce křídel zespodu) sloužily k rychlé identifikaci vlastních letounů.

Messerschmitt Bf 109G-6 bulharského královského letectva, 3/6 Orlyak (3. letka 6. stíhacího pluku). Jeden ze strojů, na nichž létal poručík Stojan Stojanov, nejúspěšnější bulharský stíhač. Letoun nese standardní německou kamufláž: spodní a boční plochy světle šedé RLM 76 (na bocích trupu a SOP doplněné množstvím nastříkaných skvrn tmavé šedé RLM 74 a střední šedé RLM 75), na horních a částečně bočních plochách ostře lomená pole RLM 74 a 75. Žluté doplňky (pruh na trupu a konce křídel zespodu) sloužily k rychlé identifikaci vlastních letounů.
Published with authors permit

Messerschmitt Bf 109 G-6 -


URL : https://www.valka.cz/Messerschmitt-Bf-109-G-6-t1015#427581 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

.
Messerschmitt Bf 109 G-6 - Bf 109G-6 červená 4 přistál v létě nouzově na letišti v Piešťanech, kde jej slovenští mechanici opravili. Stroj údajně patřil k III./JG 27. Letoun nese kamufláž sestávající z nátěru RLM 76 (modrošedá - spodní a boční plochy), na horních a bočních nepravidelná pole barev RLM 74 a 75 (tmavá a střední šedá). Stejnými barvami doplněno množství nastříkaných skvrn na boční plochy trupu a SOP. Vrtulový  kužel natřen černozelenou RLM 70.

Bf 109G-6 "červená 4" přistál v létě nouzově na letišti v Piešťanech, kde jej slovenští mechanici opravili. Stroj údajně patřil k III./JG 27. Letoun nese kamufláž sestávající z nátěru RLM 76 (modrošedá - spodní a boční plochy), na horních a bočních nepravidelná pole barev RLM 74 a 75 (tmavá a střední šedá). Stejnými barvami doplněno množství nastříkaných skvrn na boční plochy trupu a SOP. Vrtulový kužel natřen černozelenou RLM 70.
Published with authors permit

URL : https://www.valka.cz/Messerschmitt-Bf-109-G-6-t1015#433644 Version : 0
The status of Squadron 12 was to be reinforced by four Bf 109G-6/R-3s from Squadron 13, eventually only two made it to Lvov on 31 August 1944. They did not include the W.Nr. 161722 "White 1", which crashed during the landing at Isla airfield. Geletko. The camouflage consists of a field of RLM 74/75/76, with the usual yellow recognition stripes in the usual places.
Messerschmitt Bf 109 G-6 -


Published with authors permit

URL : https://www.valka.cz/Messerschmitt-Bf-109-G-6-t1015#414572 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

.
Messerschmitt Bf 109 G-6 - Bf 109G-6, Pohotovostná letka SVZ, léto 1944, letiště Piešťany. Stroj byl do Piešťan přelétnut z výrobního závodu Wiener Neustadt počátkem roku 1944. V Piešťanech jej 11. 2. 1944 zalétl J. Gerthofer. V tomto stroji 26. 6. 1944 zahynul npor. J. Puškár, zástupce velitele letky, když byl sestřelen americkými P-51 Mustang od 15. USAAF. Letoun německou kamufláž:  spodní a boční plochy kryje barva RLM 76 (modrošedá), na horních a bočních nepravidelná pole barev RLM 74 a 75 (tmavá a střední šedá). Stejnými barvami doplněno množství nastříkaných skvrn na boční plochy trupu a SOP. Vrtule a její kužel natřeny černozelenou RLM 70, kužel z jedné třetiny bílý. Žluté doplňky sloužily k rychlé identifikaci cizí-vlastní.

Bf 109G-6, Pohotovostná letka SVZ, léto 1944, letiště Piešťany. Stroj byl do Piešťan přelétnut z výrobního závodu Wiener Neustadt počátkem roku 1944. V Piešťanech jej 11. 2. 1944 zalétl J. Gerthofer. V tomto stroji 26. 6. 1944 zahynul npor. J. Puškár, zástupce velitele letky, když byl sestřelen americkými P-51 Mustang od 15. USAAF. Letoun německou kamufláž: spodní a boční plochy kryje barva RLM 76 (modrošedá), na horních a bočních nepravidelná pole barev RLM 74 a 75 (tmavá a střední šedá). Stejnými barvami doplněno množství nastříkaných skvrn na boční plochy trupu a SOP. Vrtule a její kužel natřeny černozelenou RLM 70, kužel z jedné třetiny bílý. Žluté doplňky sloužily k rychlé identifikaci cizí-vlastní.
Published with authors permit

URL : https://www.valka.cz/Messerschmitt-Bf-109-G-6-t1015#432099 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

.
Messerschmitt Bf 109 G-6 - Bf 109G-6 (Werk Nummer 1612735), bílá 8, Pohotovostná letka SVZ, léto 1944. Letoun v Piešťanech zalétali 11. 2. 1944 npor. J. Gerthofer a zvk. I. Kovárik. Dne 14. 6. 1944 na tomto letounu při přeletu do Spišské Nové Vsi havaroval rtk. K Geletko. Letoun nese německou kamufláž: spodní a boční plochy kryje barva RLM 76 (modrošedá), na horních a bočních nepravidelná pole barev RLM 74 a 75 (tmavá a střední šedá). Stejnými barvami doplněno množství nastříkaných skvrn na boční plochy trupu a SOP. Vrtule a její kužel natřeny černozelenou RLM 70, kužel z jedné třetiny bílý. Žluté doplňky sloužily k rychlé identifikaci cizí-vlastní. Původní německé kříže na trupu zatřeny tmavou barvou, pod žlutým pruhem na trupu prosvítá experiment s trupovým číslem.

Bf 109G-6 (Werk Nummer 1612735), bílá 8, Pohotovostná letka SVZ, léto 1944. Letoun v Piešťanech zalétali 11. 2. 1944 npor. J. Gerthofer a zvk. I. Kovárik. Dne 14. 6. 1944 na tomto letounu při přeletu do Spišské Nové Vsi havaroval rtk. K Geletko. Letoun nese německou kamufláž: spodní a boční plochy kryje barva RLM 76 (modrošedá), na horních a bočních nepravidelná pole barev RLM 74 a 75 (tmavá a střední šedá). Stejnými barvami doplněno množství nastříkaných skvrn na boční plochy trupu a SOP. Vrtule a její kužel natřeny černozelenou RLM 70, kužel z jedné třetiny bílý. Žluté doplňky sloužily k rychlé identifikaci cizí-vlastní. Původní německé kříže na trupu zatřeny tmavou barvou, pod žlutým pruhem na trupu prosvítá experiment s trupovým číslem.
Published with authors permit

URL : https://www.valka.cz/Messerschmitt-Bf-109-G-6-t1015#433722 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

.
Messerschmitt Bf 109 G-6 - Bf 109G-6 (Werk Nummer 161725), Kombinovaná letka povstaleckého letectva, léto 1944. Letoun v Piešťanech zalétal 11. 2. 1944 zvk. J. Režňák a některý pilot z dvojice npor. J. Puškár a zvk. I. Kovárik. Stroj přidělen cvičné letce, cvičili na něm mimo jiné též letci III. garnitury 13. letky (20.-26. 7. 1944). Počátkem srpna přelétnut do Prešova, 31. 8. 1944 na něm rtk.-rtm. F. Hanovec přeletěl k Sovětům. Dne 6. 9. se pak vrátil na Slovensko a připojil se na letišti Tri Duby k povstalcům. Téhož dne na něm zvk. F. Cyprich sestřelil německý Fw 189 od 2./NAGr. 9. 9. 1944 letounu při útoku na Ju 88 selhaly zbraně a ten následně inkasoval 28 zásahů do hydrauliky podvozku a směrovky. Pilot rtk. R. Božík v pořádku přistál, avšak stroj již pro nedostatek náhradních dílů nebyl opraven a následujícího dne byl zničen při německém náletu na Ti Duby. Letoun nese německou kamufláž: spodní a boční plochy kryje barva RLM 76 (modrošedá), na horních a bočních nepravidelná pole barev RLM 74 a 75 (tmavá a střední šedá). Stejnými barvami doplněno množství nastříkaných skvrn na boční plochy trupu a SOP. Vrtule a její kužel natřeny černozelenou RLM 70, kužel z jedné třetiny bílý. Žluté doplňky sloužily k rychlé identifikaci cizí-vlastní. Původní německé kříže na trupu zatřeny tmavou barvou, Stroj byl opatřen povstaleckým označením.

Bf 109G-6 (Werk Nummer 161725), Kombinovaná letka povstaleckého letectva, léto 1944. Letoun v Piešťanech zalétal 11. 2. 1944 zvk. J. Režňák a některý pilot z dvojice npor. J. Puškár a zvk. I. Kovárik. Stroj přidělen cvičné letce, cvičili na něm mimo jiné též letci III. garnitury 13. letky (20.-26. 7. 1944). Počátkem srpna přelétnut do Prešova, 31. 8. 1944 na něm rtk.-rtm. F. Hanovec přeletěl k Sovětům. Dne 6. 9. se pak vrátil na Slovensko a připojil se na letišti Tri Duby k povstalcům. Téhož dne na něm zvk. F. Cyprich sestřelil německý Fw 189 od 2./NAGr. 9. 9. 1944 letounu při útoku na Ju 88 selhaly zbraně a ten následně inkasoval 28 zásahů do hydrauliky podvozku a směrovky. Pilot rtk. R. Božík v pořádku přistál, avšak stroj již pro nedostatek náhradních dílů nebyl opraven a následujícího dne byl zničen při německém náletu na Ti Duby. Letoun nese německou kamufláž: spodní a boční plochy kryje barva RLM 76 (modrošedá), na horních a bočních nepravidelná pole barev RLM 74 a 75 (tmavá a střední šedá). Stejnými barvami doplněno množství nastříkaných skvrn na boční plochy trupu a SOP. Vrtule a její kužel natřeny černozelenou RLM 70, kužel z jedné třetiny bílý. Žluté doplňky sloužily k rychlé identifikaci cizí-vlastní. Původní německé kříže na trupu zatřeny tmavou barvou, Stroj byl opatřen povstaleckým označením.
Published with authors permit

URL : https://www.valka.cz/Messerschmitt-Bf-109-G-6-t1015#433725 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

.
Messerschmitt Bf 109 G-6 - Messerschmitt Bf 109G-6 bulharského letectva, jenž na jaře 1944 sloužil u 3./6. Izstrebitelen Orlyak (3. skupina 6. stíhacího pluku). V jeho kokpitu se souboje s americkými bombardéry B-24 LIberator zúčastnil nejúspěšnější bulharský stíhač S. Stojanov. Letoun nese standardní německou kamufláž.

Messerschmitt Bf 109G-6 bulharského letectva, jenž na jaře 1944 sloužil u 3./6. Izstrebitelen Orlyak (3. skupina 6. stíhacího pluku). V jeho kokpitu se souboje s americkými bombardéry B-24 LIberator zúčastnil nejúspěšnější bulharský stíhač S. Stojanov. Letoun nese standardní německou kamufláž.
Published with authors permit

URL : https://www.valka.cz/Messerschmitt-Bf-109-G-6-t1015#502881 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

.
Messerschmitt Bf 109 G-6 - Bf 109 G-6,  na němž létal Hauptmann Ludwig Fanzisket Gruppenkommandeur I./JG 27, únor 1944. Jednotka v té době působila při obraně Říše. Podle fotografií Franzisketův Messerschmitt nosil dvojici podvěšených kanónů. Letoun nosil standardní kamufláž: spodní a boční plochy kryje barva RLM 76 (modrošedá), na horních a bočních nepravidelná pole barev RLM 74 a 75 (tmavá a střední šedá). Stejnými barvami doplněno množství nastříkaných skvrn na boční plochy trupu a SOP.

Bf 109 G-6, na němž létal Hauptmann Ludwig Fanzisket Gruppenkommandeur I./JG 27, únor 1944. Jednotka v té době působila při obraně Říše. Podle fotografií Franzisketův Messerschmitt nosil dvojici podvěšených kanónů. Letoun nosil standardní kamufláž: spodní a boční plochy kryje barva RLM 76 (modrošedá), na horních a bočních nepravidelná pole barev RLM 74 a 75 (tmavá a střední šedá). Stejnými barvami doplněno množství nastříkaných skvrn na boční plochy trupu a SOP.
Published with authors permit

URL : https://www.valka.cz/Messerschmitt-Bf-109-G-6-t1015#612691 Version : 0
Bf 109 G-6 ("yellow 9", MT-449) in the equipment of the Finnish air force..
Messerschmitt Bf 109 G-6 -


Messerschmitt Bf 109 G-6 -


URL : https://www.valka.cz/Messerschmitt-Bf-109-G-6-t1015#122909 Version : 0
Bf-109 G-6 (red 3, W.Nr. 163306, Ergänzungs-Jagdgruppe West). The aircraft was lost in may 1944, when its pilot used fwl. Ernst Pleines crashed during a training flight. The Pilot died in the accident. The aircraft remained at the bottom of the lake, was later picked up and renovated, today it is exposed in the museum of the Polish air force in Krakow. Exposed is in a cover-up in what was the last time he flew.

Source:
The information boards.
Messerschmitt Bf 109 G-6 -


Messerschmitt Bf 109 G-6 -


Messerschmitt Bf 109 G-6 -


URL : https://www.valka.cz/Messerschmitt-Bf-109-G-6-t1015#530052 Version : 0
Two practice dvojmiestne Messerschmitt Bf 109 G-12, ktoré boli prestavané from the version of the Bf 109 G-6.

Všimnite you prekryt't kabíny. Has refracted convex shape, to improve the výhľad inštruktora, sediaceho for pilotným žiakom.

Fw-190D-9 protiv Tempest In Virtualnyj pilot no. 10/11, p. 42 (Fw 190D-9 против Tempest In, Виртуальный пилот № 10/11)
.
Messerschmitt Bf 109 G-6 -


URL : https://www.valka.cz/Messerschmitt-Bf-109-G-6-t1015#636428 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more