Main Menu
User Menu

Military history website

>> To do list sekce Tanky - SOV

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Stav pracíTyp vozidla Tabulka Nákres Text Foto Poznámka
RUS - Kolový tank N. N. Lebeděnka N A A A
RUS - Návrh těžkého tanku V. D. Mendělejeva N A A X
RUS - T-90 N N A A
RUS - T-90S N N A A
RUS - Vězděchod N A A A
SOV - 6 TK (STZ-24) N N A X
SOV - Bronětraktor STZ-5 (Tank-NI)
N A A A
SOV - BT-1 (Christie M1930) N N A A
SOV - BT-2 A A A A
SOV - BT-5 A A A A
SOV - BT-7 A A A A
SOV - BT-7A A A A A
SOV - BT-7M A N N A
SOV - BT-D-38 (BT-A-43) N A A A
SOV - BT-SV-2 N N N A
SOV - GUVP stará A A X
SOV - IS-1 N N A-N A
SOV - IS-100 (Objekt 245 / Objekt 248) N N A A
SOV - IS-2 N N N A
SOV - IS-2m n n n a
SOV - IS-3 N N N A
SOV - IS-3M N N A A
SOV - IS-4 N N N A
SOV - IS-5 N N N N
SOV - IS-6 (Objekt 252) N N N A
SOV - IS-6 (Objekt 253) N N N A
SOV - IS-7 N N N A
SOV - KV-1 N N A-N A
SOV - KV-100 N N A A
SOV - KV-122 N N A A
SOV - KV-1K N N A A
SOV - KV-1S N N N A
SOV - KV-2 N N N A
SOV - KV-220 (T-220, Objekt 220) N N A A
SOV - KV-3 N A A A
SOV - KV-5 N A A X
SOV - KV-6 (Objekt 226) N N A A
SOV - KV-85 N A A-N A
SOV - KV-9 N N A A
SOV - Objekt 277 N N N A
SOV - Objekt 279 N N A-N A
SOV - Objekt 770 N N N A
SOV - Objekt 934 N N N A
SOV - PPG STARÁ N A A
SOV - PT-1 A A A A
SOV - PT-1A A N A A
SOV - PT-76 N A A-N A
SOV - Russkij Reno A A A A
SOV - SMK STARÁ N N A
SOV - STZ-35 N N A A
SOV - Štítonožka N A A X
SOV - T-10 A/B N N A A
SOV - T-100 N N A A
SOV - T-10M N N A A
SOV - T-12 A A A A
SOV - T-150 N N A A
SOV - T-16 A A A A
SOV - T-17 A A A A
SOV - MS-1 s kanonem 45 mm N A A A
SOV - T-18 (MS-1) vz.1927 A A A-N A
SOV - T-18 (MS-1) vz.1930 A A N A
SOV - T-18 s podvozkem T-26 N A A A
SOV - T-18M A A A A
SOV - T-21 N N A X
SOV - T-22 N N A X
SOV - T-23 N A A A
SOV - T-24 A A A-N A
SOV - T-25 N A A X
SOV - T-25 (STZ-25) STARÁ N A A
SOV - T-26 s bezzákluzovým kanonem 76 mm N N A A
SOV - T-26-1931 A A A A
SOV - T-26-1933 A A A A
SOV - T-26-1935 A A A A
SOV - T-26-1938 A A A A
SOV - T-26-1939 A A A A
SOV - T-26-4 (Artilerijskij) A A A A
SOV - T-27 A A N A
SOV - T-28 A A A A
SOV - T-29 N N N N
SOV - T-30 X X A X
SOV - T-33 STARÁ A A A
SOV - T-34 mod. 1934 (Michajlov) N N A A
SOV - T-34-45 N N A A
SOV - T-34/57 N N A A
SOV - T-34/76 N N A-N A chaos nad chaos
SOV - T-34/85 N N A-N A chaos nad chaos
SOV - T-35 A A A-N A
SOV - T-35 obrazca 1938 goda N A A-N A
SOV - T-37 (T-37A) A A A A
SOV - T-38 (T-38M2) A A A A
SOV - T-39 N A A A
SOV - T-40 A A A A
SOV - T-40C (T-30) N N A N
SOV - T-41 A A A A
SOV - T-43 (model 1942) N A A A
SOV - T-44 N N A A
SOV - T-44 projekt 1940 N A A A
SOV - T-50 A N A-N A
SOV - T-54 N A A A
SOV - T-54A N N A-N A
SOV - T-54M N N A N
SOV - T-55 N N A A
SOV - T-60 N N A A
SOV - T-62 N N A A
SOV - T-64 N N A A
SOV - T-64A N A A A
SOV - T-64B N N A A
SOV - T-64BV N N A A
SOV - T-70 N N N A
SOV - T-72A N N A A
SOV - T-72B N N A A
SOV - T-72S N N A A
SOV - T-80 N N A A
SOV - T-80B (Objekt 219R) N N N A
SOV - T-80BV N A A A
SOV - T-80U N N A A
SOV - T-80UD N N A A
SOV - TG N A N A
UKR - T-26/STZ-5 N N A A
UKR - T-72 MP N A A A
UKR - T-84 N N A A
SOV - TMM-1 A N A A
SOV - TMM-2 A N A A
Typ vozidla Tabulka Nákres Text Foto
Typ vozidla Tabulka Nákres Text Foto
Typ vozidla Tabulka Nákres Text Foto
Pokryto na 19 % 39 % 69 % 95 % k 25/09/2010Vysvětlivky
A - ano
N - není
X - na 99,9% neexistuje
A-N - stručné nebo chaotické
URL : https://www.armedconflicts.com/To-do-list-sekce-Tanky-SOV-t102921#370564Version : 0
MOD