Main Menu
User Menu

Military history website

CZK - Pojítko (telefón používaný pohraničnou strážou)

I can't tell the exact označenie even presnú funkciu this phone as it belonged to the equipment of the hliadok Pohraničnej guards. Phone sa skladal zo skladacieho mikrotelefónu and cable which sa pripájal on kontaktný point ktorý bol umiestňovaný on stĺpoch alebo aj stromoch. After the connection bola maybe komunikácia with the company.

Source: pohranicnik.blogs.cz

Ak would niekto mal schému or met presnejšie details, please doplnenie..
URL CZ: https://www.valka.cz/CZK-Pojitko-telefon-pouzivany-pohranicnou-strazou-t122529#418203Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZK-Pojitko-telefon-pouzivany-pohranicnou-strazou-t122529#418203Version : 0
MOD
According to the available information, it was about skladaci mikrotelefonni pojitko linkoveho connected hlidek PS with the company, etc. in the years 1950-1992.

Vyrabeno was in the first stage at Tesla Liptovsky Hradek and later in Tesla Stropkov.

In plechovych vyliscich (muslich) associated with the gums tvoricich ground, and the packaging of the handset have been the result uhlikova mikrofonni vlozka, phone sluchatko, spinaci contact. Privodni snura approximately 1m was zakoncena 5-polovou zastrckou. Cell ensemble was for the sake of simplicity worn umisten in the case of quality lakovane kuze.

Ringtones respectively the signal prichoziho call was uskutecnen of the driver ustredny kmitoctem 25/800Hz. Picked up call of which was held pouhym rozevrenim granola handset. (spinaci contact on the surface of one of the granola)

Kabelova phone led was carried on poles or vytipovanych trees on the route. Each female con was opatrena odklopnym plastovym cover against ten and bleskojistkovou skrini SG2.

Vyuzivalo to ustreden HS202, HS210 not Univerm K1 (NDR) with hlasitymi set of LF 66.

Pojitka slouzila to linkovemu telefonnimu affiliated with the banner, brigadou, affiliated with the company, product usekum RSS, to pruchodum signalni wall of the protection of SH, etc.

Source:
www.pajovoPS.estranky.cz
www.klub-pohranici.cz/
https://www.vojensko.cz/telefony?image=3
Own comments of memories friends, prislusniku PS.
URL CZ: https://www.valka.cz/CZK-Pojitko-telefon-pouzivany-pohranicnou-strazou-t122529#429944Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZK-Pojitko-telefon-pouzivany-pohranicnou-strazou-t122529#429944Version : 0
The connection is used (at least in the seventies) as well as a complement of the watch for large objects, for example muničáků. We had him there where he went "between the wires" sometime before the mid-seventies introduced pushing buttons and in a few places and the connection with the commander. so the guard inched after handstand, always at some part of the rounds hit the button (the commander at the switchboard saw roughly where it is) and after approximately each 3 button signed up for the phone. The explanation was that it's about to diversion couldn't guard odstaranit and push buttons on. On a normal handstand were usually two points on the connection (handstands were at least two) and about 5 - 6 buttons. Of course we used it in full extent and need to muničáku where it was seen far away on the driveway with the guard sat down and in a moment when saw the lights of a car joined (at the station it rang), gave the guard know that someone goes and began with a colleague to walk and push Smile

source: own memory of the CONSCRIPTS 1973-5.
URL CZ: https://www.valka.cz/CZK-Pojitko-telefon-pouzivany-pohranicnou-strazou-t122529#429949Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZK-Pojitko-telefon-pouzivany-pohranicnou-strazou-t122529#429949Version : 0
Managed the sa me one link získať, could not resist the som with skreslil zapojenie. Is primitívne simple but spoľahlivo works..
URL CZ: https://www.valka.cz/CZK-Pojitko-telefon-pouzivany-pohranicnou-strazou-t122529#536537Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZK-Pojitko-telefon-pouzivany-pohranicnou-strazou-t122529#536537Version : 0
MOD
Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Skládací mikrotelefon (pojítko) byl původně zkonstruován v prvé řadě pro potřeby Pohraniční stráže při ostraze SH, zejména k zajištění linkového spojení jednotlivých hlídek v terénu s místy velení, zpravidla s dozorčím pohraniční roty a jeho prostřednictvím s dozorčím důstojníkem a velitelem. Prostřednictvím telefonní ústředny bylo na tomto zařízení též možné vést obousměrné telefonní hovory na civilních státních linkách.
V době svého zavádění bylo toto zařízení nesporně revolučním počinem, nicméně použití mikrotelefonů mělo v řadě taktických situací svá omezení. Zejména šlo o to, že signalizace příchozího hovoru na samotném pojítku byla poměrně hlasitá a nešla nijak ztlumit. Za vhodných povětrnostních podmínek byl tento zvuk slyšitelný na značnou vzdálenost a s ohledem na to, že byl dost zvláštní, bylo okamžitě zřejmé, že nemá žádný přírodní původ. Lidem žijícím, nebo pracujícím v blízkosti SH, pak bylo okamžitě jasné, o co se jedná. Tedy využití pro skryté a utajené střežení v podstatě nebylo možné.
V souvislosti se záváděním lehkých a malých radiostanic (zejména WXW 010 a WXW 020 a modernějších) koncem 60.let, význam těchto pojítek neustále klesal, nicméně v použití PS zůstaly až do konce její existence. Vzhledem ke své konstrukci a náročnosti prostředí, ve kterém byla používána, rovněž vyžadovala intenzívní údržbu, v opačném případě se na nich vyskytovaly časté poruchy. Ve vlhkém prostředí také často "probíjela" do ucha, což bylo dost nepříjemné pro obsluhu.
URL CZ: https://www.valka.cz/CZK-Pojitko-telefon-pouzivany-pohranicnou-strazou-t122529#429972Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZK-Pojitko-telefon-pouzivany-pohranicnou-strazou-t122529#429972Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Podle předpisu se za bouřky neměl přístroj používat, asi proto že linky PS nebyly proti napětí indukovanému bleskem (nešlo o zasažení vedení ale o napětí naindukované) chráněny bleskojistkami a zvláště na delších vedeních to bylo celkem nebezpečné. Pokud jde o údržbu, pak přesto že jsem na VZS byl právě na spojdílně s tímhle moc problémů nebylo, občas někdo utrhl konektor (stejný jako u TP-25) ale jinak jen běžná výměna mikrofoní vložky. Ale my je měli jen na strážních postech a intenzita užití byla asi menší než u PS. Spíš se občas měnily "samice" na stojkách, které díky počasí postupně oxidovaly. Jinak systém celkem fungoval, zajímavé bylo že si útvary do stráže vozily "své" soupravy (nebyly součástí stanoviště), takže o soupravy se staral spojař útvaru, ale stojky byly záležitostí divize. Možná proto se k tomu chovali uctivěji Smile
URL CZ: https://www.valka.cz/CZK-Pojitko-telefon-pouzivany-pohranicnou-strazou-t122529#429986Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZK-Pojitko-telefon-pouzivany-pohranicnou-strazou-t122529#429986Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Intenzita používání pojítek u PS byla, zejména v 50. a 60.letech velmi vysoká. Bylo jednou ze základních součástek výstroje každé hlídky a každý pohraničník měl v podstatě svoje pojítko stejně jako zbraň. Střežený úsek SH každé pohraniční roty ( cca od 6 do 20 km) byl rozdělen vždy na 2 části (levá a pravá strana úseku), přičemž každá část měla minimálně 2 telefonní linky, z toho jedna vedla podél celé linie ŽTZ a druhá přibližně kopírovala linii HP (hraničního pásma) v týlu. Na každé z těchto linek pak byly někdy až desítky míst s možností připojení pomocí pojítka.
Pozorovací hlídky na DZ a ostatní pevní hlídky na kontrolních stanovištích, byly připojeny trvale po celou dobu služby. Průzkumné hlídky v týlu a další pohyblivé hlídky, se připojovaly podle potřeby, pokud nebylo určeno jinak. Veškerá oficiální komunikace pomocí pojítek probíhala v otevřené řeči a nepoužívaly se žádné kódy, ani smluvená hesla, vyjma těch, které si domluvili vojáci sami mezi sebou pro případ různých kontrol, prověrek a pod. Pouze bylo zakázáno uvádět jména důstojníků.
Z uvedeného vyplývá, a s přihlédnutím k ne vždy zrovna šetrnému zacházení ze strany vojáků, že zařízení vyžadovalo z hlediska jeho údržby, zvýšenou pozornost. Tím v žádném případě nemám na mysli, že se jednalo o nespolehlivé, nebo nějak zvlášť poruchové zařízení, nicméně napětí na linkách bylo od 50 do 60 V (vyzváněcí až 110 V) a pokud došlo k nějakému opotřebení vnitřních izolovaných součástek a jejich kontaktu s kovovým pouzdrem, byl to nepříjemný problém.
URL CZ: https://www.valka.cz/CZK-Pojitko-telefon-pouzivany-pohranicnou-strazou-t122529#430014Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZK-Pojitko-telefon-pouzivany-pohranicnou-strazou-t122529#430014Version : 0