Main Menu
User Menu

Military history website

Klasifikace boj. plynů v britské armadě za 2. sv. války

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

snad to bude správně.. Very HappyNose gases ... Dráždivé plyny ... např. Adamsit
Tear gases ... Slzotvorné plyny ... BBC,BBCV,KSK,CA ...
Lethal gases ... Dusivé plyny ... Fosgen,CG
Blister gases ... Zpuchyřující plyny ... Yperit
Nerve gases ... Nervové paralitické plyny ... Sarin+, ...pozn. Sarin ... isopropylester kys.methyfluorfosforečné poznali Britové až koncem 2.sv.v. po ukořistění skladu něm. granátů
Klasifikace bojových plynů
--------------------------------


např:


1 ... fyzická ... plyny, kapaliny
2 ... taktická ... prchavé BCHL, trvanlivé BCHL, polo-trvanlivé BCHL
3 ... fyziopatologická ... druh poškození ...
4 ... chemická
URL : https://www.valka.cz/Klasifikace-boj-plynu-v-britske-armade-za-2-sv-valky-t13016#45620Version : 0