Main Menu
User Menu

Military history website

U Thant

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Generálním tajemníkem OSN od listopadu 1961 (po smrti jeho předchůdce, zvolen v listopadu 1962) do prosince 1971


Více informací ?
URL : https://www.armedconflicts.com/U-Thant-t15028#56497Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Narozen roku 1909. Studoval na univerzitě v Rangúnu a poté pracoval ve školství na řadě významných funkcí. Za druhé světové války patřil k čelným organizátorům partyzánského hnutí a po válce byl jedním z předáků Antifašistické lidové ligy svobody. V 50.letech byl osobním tajemníkem barmského premiéra U Nua, roku 1957 se stal stálým delegátem Barmy v OSN a zároveň byl zvolen předsedou Výboru pro alžírskou otázku afroasijské skupiny. Poté byl členem komise OSN pro Kongo. V září 1961 byl zvolen úřadujícím generálním tajemníkem OSN a po svém zvolení gen. tajemníkem OSN v listopadu 1962 vykonával tuto funkci 9 let. Po odchodu z OSN byl činný v několika mezinárodních komisích, od roku 1973 byl předsedou Světové federace sdružení pro OSN. Zemřel v New Yorku v roce 1974.
URL : https://www.armedconflicts.com/U-Thant-t15028#56541Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Fotografie
U Thant - zdroj:wikipedia.org

zdroj:wikipedia.org
URL : https://www.armedconflicts.com/U-Thant-t15028#210642Version : 0