Main Menu
User Menu

Military history website

KHM - Pol Pot

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pol Pot (rodné jméno Saloth Sar)


Typický příklad, jak dopadne společnost, když se do jejího čela postaví zarytý fanatik a bezcitná bestie. Stalin, Hitler a jiní své genocidy páchali dlouhodobě, Pol Pot to vše zvládl za necelé čtyři roky.


Narodil se 19.5.1928 v Kambodži (nyní Kampučii). Jeho rodiče chtěli, aby byl mnichem, jako jeho předkové. Mladý Sar však brzy začne sympatizovat s komunistickými myšlenkami a jeho vzorem se (na celý život) stává Mao Ce Tung. V letech 1949 - 1953 pobývá ve Francii, v Paříži, kde studuje pedagogiku a do Kambodže se vrací jako diplomovaný učitel. Na počátku 60. let začíná organizovat na severu země partyzánské oddíly pro boj proti tehdejšímu vládnímu zřízení v čele s Lon Nolem. Za notné podpory Ruska, Číny a Vietnamu se mu daří vytvořit bojeschopné jednotky, které si brzy začnou říkat Rudí Khmérové. Roku 1975 se mu daří převrat a následného roku se dostává do čela Kambodže. Ihned začíná do praxe uvádět své vize "dokonalého komunismu", ruší školy, veškerá média a ve snaze o totální soběstačnost země vylidňuje města a obyvatelstvo vyhání na venkov a nutí k zemědělským pracem. Sebemenší náznak odporu je okamžitě tvrdě trestán jednotkami Rudých Khmérů, Pol Potovi zcela oddaných. Odsouzeni jsou buď ihned vražděni i se svými rodinami a příbuznými, anebo (v tom lepším případě) otrocky pracují v desítkách k tomu určených lágrů. Pol Potovy metody se však brzy začnou zajídat jiným socialistickým vládám, vše vyvrcholí vojenským konfliktem se sousedním Vietnamem. V lednu 1979 provede Vietnam invazi do Kambodže, Pol Pot se svými jednotkami je vytlačen na pomezí Kambodže a Thajska, odkud nadále provádí partyzánské přepady. V zemi je odsouzen v nepřítomnosti k trestu smrti. Roku 1985 se vzdá velení Rudých Khmérů a 15.4.1998 v horách u Thajska umírá.
Za jeho vlády zemřelo vražděním, v lágrech nebo hladem a nemocemi asi 3,5 miliónů lidí.
URL CZ: https://www.valka.cz/KHM-Pol-Pot-t16364#60983Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/KHM-Pol-Pot-t16364#60983Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pol Pot a jeho odkaz...
URL CZ: https://www.valka.cz/KHM-Pol-Pot-t16364#60984Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/KHM-Pol-Pot-t16364#60984Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ještě k tomu údaji ohledně mrtvých dodám, že tehdejší populace Kambodže měla něco kolem 4,9 milionu obyvatel. Pokud si vezmeme počet obětí s celkovým počtem obyvatel dostaneme se na poměr 2/3. Toto je tedy podle svého relativního rozsahu největší genocida moderních dějin a po pravdě Kambodža se z tohoto období dodnes nevzpamatovala a patří dále mezi nejchudší země této planety.
URL CZ: https://www.valka.cz/KHM-Pol-Pot-t16364#151107Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/KHM-Pol-Pot-t16364#151107Version : 0