Messerschmitt Me 328

     
Název:
Name:
Messerschmitt Me 328 B-1 Messerschmitt Me 328 B-1
Originální název:
Original Name:
Messerschmitt Me 328 B-1
Kategorie:
Category:
bombardovací letoun bomber aeroplane
Výrobce:
Producer:
Messerschmitt AG, Augsburg /
Deutsches Forschungsinstitut für Segelflugwesen, Ainring
Jacobs-Schweyer-Flugzeugbau, Darmstadt
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1941-DD.MM.1944 Projekt nummer P1079 - projekt Me 328 C
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
9 - 10 (tři bezmotorové)
První vzlet:
Maiden Flight:
DD.MM.1943 bezmotorový / glider tests
DD.MM.1944 s pohonem / powered trials
Osádka:
Crew:
1
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Vzlet a přistání:
Take-off and Landing:
CTOL - konvenční vzlet a přistání CTOL - conventional take-off and landing
Uspořádání křídla:
Arrangement of Wing:
jednoplošník monoplane
Uspořádání letounu:
Aircraft Concept:
klasické conventional
Podvozek:
Undercarriage:
pevný fixed
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kluzná ližina skid
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného letounu:
Empty Weight:
1530 kg 3373 lb
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
4235 kg 9337 lb
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
? kg ? lb
Rozpětí:
Wingspan:
6,000 m 19ft 8,25in
Délka:
Length:
6,830 m 22ft 4,9in
Výška:
Height:
2.13 m 7ft
Plocha křídla:
Wing Area:
8,50 m2 91.49 ft2
Plošné zatížení:
Wing Loading:
498,235 kg/m2 102.05 lb/ft2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
pulzační pulse-jet
Počet motorů:
Number of Engines:
2
Typ:
Type:
Argus As 014 o tahu 300 kp 2,942 kN Argus As 014 thrust 661.4 lbf each
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
2 000 l 880 UK gallons (1,057 US gallons)
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
700 km/h v 0 m 435 mph in 0 ft
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
? km/h v ? m ? mph in ? ft
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
10,7 m/s 2106.3 ft/min
Čas výstupu na výšku:
Time to Climb to:
? min do ? m ? min to ? ft
Operační dostup:
Service Ceiling:
6800 m 22310 ft
Dolet:
Range:
485 km 301 mi
Maximální dolet:
Maximum Range:
630 km 391.5 mi
Výzbroj:
Armament:
2x pevný kanón MG 151/20 ráže 20 mm (jejich montáž není ověřena).
Pumový náklad: 500 kg
Two fixed forward-firing 0.79 inch MG 151/20 connons (not verified)
Bomb load: 1,102.3 lb explosive warhead
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Bombardovací verze. The proposed bomber variant.
Zdroje:
Sources:
Tony Woods and Bill Gunston, Hitler's Luftwaffe, Random House Value Pub, 1St Edition edition, 1997, ISBN 0-5171/-771-X
Heinz J. Nowarra, Die Deutsche Luftruestung 1933-1945, Vol.3, Flugzeugtypen Henschel-Messerschmitt, Koblenz, Bernard & Graefe Verlag, ISBN 3-7637-5464-4
Marek Murawski, Letadla Luftwaffe, Část 2, Vydání I., Intermodel Hostomice, rok 1997, ISBN 80-901976-3-9
www.warbirdsresourcegroup.org
https://www.aviastar.org/air/germany/me-328.php
www.militaryfactory.com
https://www.airwar.ru/enc/bww2/me328.html

Messerschmitt Me 328 -


URL : https://www.valka.cz/Messerschmitt-Me-328-t17494#528690 Version : 0

Version of the Me 328:the Messerschmitt Me 328 And the-1
the project of soviet fighter aircraft with two pulzačními engines As 014 under the wings, the span of 6,400 m, the length of 6,700 m, armament 2x cannon the MG 151/20.

Messerschmitt Me 328 a-2
the project of soviet fighter aircraft powered by four engines As 014, range 8,500 m and the length of 8,600 m, armament armament 2x cannon the MG 151/20 and armament 2x cannon MK 103.

Messerschmitt Me 328 A-3
the project of soviet fighter aircraft, which should coincide with the Me 328 a-2, moreover, should be equipped with a device for supplementing the fuel for the flight.

Messerschmitt Me 328 B-0
pre-series aircraft manufactured by Jacobs-Schweyer-Flugzeugbau, these aircraft were tested. The test didn't go well and it was intended to use the Me 328 as a controlled kluzákových pum.

Messerschmitt Me 328 B-1
the project and intended production version, bomber aircraft, which should correspond to the version of the Me 328 And-1, but had to carry the bomb load or explosives weighing up to 500 kg.

Messerschmitt Me 328 B-2
project bomber aircraft, which should correspond to the version of the previous one, but had to carry the bomb load or explosives to the weight of 1 000 kilograms (also cougar SC 1000), there weapons would probably be deleted.

Messerschmitt Me 328 B-3
project bomber aircraft, which should correspond to the version of the previous one, but had to carry the bomb load or explosives to the weight of 1 400 kg (also cougar SD 1400).

Messerschmitt Me 328 C
project bomber airplane with auxiliary jet engine Jumo 004 B (engine was four times more expensive than the whole aircraft)

Furthermore, it was considered a fighter or a reconnaissance version with four pulzačními engines (each with a thrust of 150 kp), the fighter was taking off from a catapult submarines.

Source:
Marek Murawski, Aircraft Of The Luftwaffe, Part 2, Edition I., Intermodel pound in hostomice, 1997, ISBN 80-901976-3-9
.
URL : https://www.valka.cz/Messerschmitt-Me-328-t17494#528693 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Messerschmitt Me 328


Mělo se jednat o jednu ze "zázračných zbraní" III. říše, ale nakonec nepřekročil prototypové stádium. Nejprve se mělo jednat o parazitní stíhací letoun - verze A a později o rychlý bombardér - verze B.


Výrobcem byla fa Messerschmitt, později ve spolupráci s Deutsches Forschungsinstitut für Segelflug a fi. Jacob Schweyer
První prototyp Me 328 V1 zahájil zkoušky na podzim 1943. Nebyl ještě vybaven motory, takže do vzduchu ho vynášel na speciální konstrukci uchycené na hřbetě trupu Dornier Do 217 E. Klouzavé lety se prováděly nad letištěm Horsching poblíž Lince. Me 238 V1 byl vynesen do výšky mezi 3000 až 6000 m a odtud klesal klouzavým letem rychlostí 145 až 745 km/h.


Letové vlastnosti nového letounu však byly velmi špatné. Po zkouškách bylo rozhodnuto, že stíhací varianta nebude dále vyvíjena a všechny práce budou soustředěny na bombardovací verzi. Základní taktikou tohoto letounu měl být let velkou rychlostí v malé výšce do blízkosti cíle. Po zamíření celým letounem měl pilot aktivovat malé nálože, které odstřelily zadní část letounu a zachránit se na padáku.
Po vybavení prototypů pulzačními motory Argus As 014, byly zahájeny letové zkoušky. Stroje vzlétaly ve vleku s využitím pomocného startovacího vozíku, který se následně odhazoval. Po vynesení do výšky asi 3000 m ho Do 217 E uvolnil a pilot Messerschmittu spustil motory. Konstrukce byla tak nezdařilá, že se první dva prototypy, díky rázům od pulzačních motorů přenášeným na drak letounu úplně rozpadly. I přes problémy při zkouškách byla objednána stavba předsériové verze Me 238 B-0.

Tyto stroje měly mít dřevěné trupy kruhového průřezu s max. průměrem nepřesahujícím 1,2 m. Palivo bylo umístěno ve čtyřech nádržích o objemu 500 dm3. Nádrže se nacházely v trupu po dvou před a za kabinou. Pilot byl chráněn pancéřovými deskami o tl. 15 mm a čelním štítkem vyrobeným z 80 mm pancéřového skla. Malé rozměry letounu neumožňovaly instalaci vystřelovací sedačky. místo toho mohla být odhozena zadní část trupu společně s ocasními plochami. Ližina sloužící jako podvozek byla vybavena tlumiči pocházejícími z Fw 200 C, dolní část křídla za motory byla chráněna azbestovým potahem. Palivo bylo dodáváno elektrickými čerpadly.


Zdroj: Marek Murawski - Letadla Luftwaffw část 2 (Intermodel 1997)
Messerschmitt Me 328 - Me 328 na hřbetě Do 217

Me 328 na hřbetě Do 217
URL : https://www.valka.cz/Messerschmitt-Me-328-t17494#64465 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Plánek Me 328B
Messerschmitt Me 328 -


URL : https://www.valka.cz/Messerschmitt-Me-328-t17494#64469 Version : 0
Prototype Me 328A with suspended pulsation engines Argus - without fairing.
Messerschmitt Me 328 -


URL : https://www.valka.cz/Messerschmitt-Me-328-t17494#64470 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Prototyp Me 328 V1 bez motorů se klouavým letem přibližuje na přistání.
Messerschmitt Me 328 -


URL : https://www.valka.cz/Messerschmitt-Me-328-t17494#64471 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more