Main Menu
User Menu

Military history website

Přehled polských panovníků

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Přehled polských panovníků:
Knížata


Dynastie Piastovců


842?-861? - Piast *1
861?-892? - Ziemovit *1
892?-913? - Lešek *1
913?-962? - Ziemonislav *1


962/3-992 - Měšek I.
992-1025 - Boleslav I. Chrabrý (král od 1025)
1025-1033 - Měšek II. Lambert *a
1033- Bezprim
1033-1034 - Měšek II. Lambert
1034-1058 - Kazimír I. Obnovitel
1058-1079 - Boleslav II. Smělý (král od 1076)
1079-1102 - Vladislav I. Heřman
1102-1138 - Boleslav III. Křivoústý1138-1146 - Vladislav II. Vyhnanec
1146-1173 - Boleslav IV. Kadeřavý
1173-1177 - Měšek III. Starý
1177-1194 - Kazimír II. Spravedlivý
1194-1202 - Měšek III. Starý
1202-1206 - Vladislav III. Laskonogi
1206-1227 - Lešek I. Bílý
1227-1229 - Vladislav III. Laskonogi
1229-1232 - Konrád I. Mazovský
1232-1238 - Jindřich I. Bradatý
1238-1241 - Jindřich II. Pobožný
1241-1243 - Konrád I. Mazovský
1243-1279 - Boleslav V. Stydlivý
1279-1288 - Lešek II. Černý
1288-1290 - Jindřich IV. Probus
1290-1295 - Přemysl II. VelkopolskýKrálovéDynastie Piastovců


1295-1296 - Přemysl II. Velkopolský
1296-1300 - interregnum


Dynastie Přemyslovců


1300-1305 - Václav II. Český
1305-1306 - Václav III. ČeskýDynastie Piastovců


1306-1333 - Vladislav I. Lokietek
1333-1370 - Kazimír III. VelikýDynastie angevinská


1370-1382 - Ludvík I. z Anjou
1382-1384 - interregnum
1384-1399 - Jadwiga z AnjouDynastie Jagellonců


1386-1434 - Vladislav II. Jagello
1434-1444 - Vladislav III. Varnenčík
1445-1492 - Kazimír IV.
1492-1501 - Jan I. Albrecht
1501-1506 - Alexandr I.
1506-1548 - Zikmund I. Starý
1548-1572 - Zikmund II. AugustVolení panovníci (šlechtická republika)


1573-1575 - Jindřich z Valois
1575-1586 - Štěpán Báthory
1587-1632 - Zikmund III. Vasa
1632-1648 - Vladislav IV.
1648-1668 - Jan II. Kazimír Vasa
1669-1673 - Michal Korybut Wiśniowiecki
1674-1696 - Jan III. Sobieski
1697-1706 - August II. Silný
1704-1709 - Stanislav I. Leszczyński
1709-1733 - August II. Silný
1733-1736 - Stanislav I. Leszczyński
1733-1763 - August III. Saský
1764-1795 - Stanislav II. August Poniatowski


1795 - 3. dělení Polska *xVaršavské velkovévodství


1807-1815 *y - Fridrich August I.


Polské království (Kongresovka) *z


1815-1825 - Alexandr I.
1825-1855 - Mikuláš I.
1855-1863 - Alexandr II. *z2*1 - pololegendární, data velmi orientační
*a - královský během své vlády titul ztratil
*x - 1. dělení - 1772; 2. dělení - 1793; 3. dělení - 1795; 4. dělení - 1815; "5. dělení" - 1939
*y - 1813 obsazeno, 1815 konec formální existence
*z - součást Ruska; formálně šlo o personální unii
*z2 - 1863 byla autonomie zrušena a Kongresové království bylo nahrazeno roku 1864 tzv. Varšavskou generální gubernií (tzv. Poviselský kraj)
URL : https://www.armedconflicts.com/Prehled-polskych-panovniku-t21868#83212Version : 0
MOD