Main Menu
User Menu

Military history website

Kristina

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Královna Kristina


doba vlády: 1632-1654
URL : https://www.armedconflicts.com/Kristina-t22983#87077Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Narodila se 8. prosince 1626 ve Stockholmu jako jediné dítě krále Gustava II. Adolfa a jako šestiletá nastoupila roku 1632 na švédský trůn. Samostatně vládnout začala v roce 1644, kdy převzala otěže vlády od regentské rady v čele s kancléřem Oxenstiernou. Podílela se na uzavření Vestfálského míru, ale jinak se politicky ani diplomaticky neangažovala.


Kristina se soustředila na oblast vědy a kultury, zvala do země význačné učence té doby, např. René Descarta či Hugona Grotia. Na počátku 60. let se královna se zapletla do milostného vztahu s diplomatem katolické země, což vyvolalo skandál, který přerostl v politickou krizi. Kristina této situaci nedokázala čelit a 16. června 1654 abdikovala ve prospěch svého bratrance Karla X. O rok později konvertovala ke katolické víře a odcestovala do Říma, kde se zabývala podporou umělců.

V roce 1668 jako poslední potomek dynastie Vasa se neúspěšně pokoušela získat polskou a neapolskou korunu. Zemřela 19. dubna 1689 v Římě.
URL : https://www.armedconflicts.com/Kristina-t22983#88218Version : 0