Edwards, Harold Leslie

     
Příjmení:
Surname:
Edwards Edwards
Jméno:
Given Name:
Harold Leslie Harold Leslie
Jméno v originále:
Original Name:
Harold Leslie Edwards
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
poručík 2nd Lieutenant
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.04.1893 Franktown, Ontario /
28.04.1893 Franktown, Ontario /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
25.06.1951 Toronto /
25.06.1951 Toronto /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- -
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- kanadské pozorovatelské eso 1. sv. v. s 21 sestřely [13 zničených (12 sám, 1 sdílel), 5 zničených v plamenech, 3 sražené do neřízeného pádu]
- všechny jeho sestřely byly Fokkery D.VII
- zadní střelec Horace Lalea (4 s.)
- canadian observer ace of WW1 with 21 claims [13 destroyed (12 solo 1 shared), 5 destroyed in flames, 3 driven out of control]
- all were Fokker D.VII
- rear gunner of Horace Lale (4 v.)
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Edwards-Harold-Leslie-t236161#652806 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Edwards Edwards
Jméno:
Given Name:
Harold Leslie Harold Leslie
Jméno v originále:
Original Name:
Harold Leslie Edwards
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
28.07.1918 poručík
28.07.1918 2nd Lieutenant
Průběh vojenské služby:
Military Career:
16.12.1915-DD.10.1916 130. (Lanarský a Renfrewský) prapor
DD.10.1916-08.04.1917 38. (Ottawský) prapor
12.04.1917-DD.06.1918 vojenská nemocnice na Endell Street
DD.06.1918-DD.MM.RRRR královské letectvo
28.07.1918-21.10.1918 20. peruť RAF (pozorovatel)
21.10.1918-DD.MM.RRRR hospitalizace
DD.01.1919-DD.MM.RRRR vojenská nemocnice sv. Andrewa
01.06.1919-DD.MM.RRRR seznam nezaměstnaných RAF
16.12.1915-DD.10.1916 130th (Lanark and Renfrew) Battalion, CEF
DD.10.1916-08.04.1917 38th (Ottawa) Battalion, CEF
12.04.1917-DD.06.1918 Endell Street Military Hospital
DD.06.1918-DD.MM.RRRR Royal Air Force
28.07.1918-21.10.1918 No. 20 Squadron RAF (observer)
21.10.1918-DD.MM.RRRR hospitalisation
DD.01.1919-DD.MM.RRRR St. Andrews Military Hospital
01.06.1919-DD.MM.RRRR unemployed list of the RAF
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Edwards-Harold-Leslie-t236161#652808 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more