Nkrumah, Kwame

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Kwame Nkrumah - první prezident a zakladatel Ghany


(21. 9. 1909 - 27. 4. 1974)Narodil se 21. září 1909 v Nkroful na Zlatém pobřeží - prosperující britské kolonii. Studoval v USA e Velké Británii, kde ho najal právník J. B. Danquah jako placeného agitátora Jednotného sdružení Zlatého pobřeží a tento mladý, energický a výřečný člověk využil situace, aby v roce 1947 strhl vedení strany na sebe. Jako generální tajemník této vlastenecké organizace založil o dva roky později vlastní Lidovou stranu konventu. Přesvědčil Brity, že právě on je ten nejlepší kandidát pro jednání o autonomii a jeho strana v roce 1951 obsadila témeř všechna křesla v samosprávě kolonie. Nkrumah organizoval stávky na podporu požadavku nezávislosti země a byl několikrát vězněn.


V roce 1957 došlo jeho úsilí naplnění, když se Zlatém pobřeží pod jménem Ghana, stalo prvním nezávislým státem "černé Afriky". poté zahájil vládu silné ruky, zahnal opozici do ilegality a soustředil veškerou moc ve svých rukou. Jeho odpůrci byli souzeni v zinscenovaných procesech, i starý doktor Danquah zemřel v roce 1965 ve vězení, kde byl bez soudu držen celé dva roky.


Navzdoru autokratickému způsobu vlády, pro který byl nazýván "africkým Stalinem", si svou politikou panafrikanismu získal nesmírnou popularitu v celém "třetím světě". Nkrumah byl vedle Nehrúa, Sukarna a Násira jedním ze zakládajících členů Hnutí nezúčastněných roku 1955 v Bandungu. Tam také přednesl svou teorii , podle které jsou příčinou ekonomických problémů "třetího světa" kolonialisté a to lze napravit jedině státními intervencemi do ekonomiky a velkorysými investičními projekty za účasti vlád nově osvobozených zemí. Politickými prostředky, jak věřil, lze zajistit blahobyt pro celý africký kontinent.

Jako hlasatel idejí panafrikanismu stál i u zrodu Organizace africké jednoty v roce 1963. Ta měla naplnit jeho vize o politicky jednotné Africe se společným trhem, měnou, centrální bankou a zahraniční politikou.


Kwame se od roku 1960 nechal titulovat jako osagjefo (Vykupitel), což v jeho oficiálním životopise bylo zdůvodněno těmito slovy: "Je naším otcem a učitelem, naším bratrem a přítelem, ba dokonce naším životem, neboť bez něho bychom sice existovali, ale nežili...Zač mu vděčíme, je zajisté víc než vzduch, který dýcháme, neboť nás učinil tak nepochybně, jako učinil Ghanu."


V roce 1964 byl jmenován doživotním presidentem. Potlačování občanských práv a ekonomické neúspěchy jeho vizí zesilovaly opozici proti jeho vládě. Když byl na státní návštěvě v Číně v únoru 1966, provedla skupina důstojníků v zemi převrat. Kwame Nkrumah byl sesazen a uchýlil se do Guineje, kde ho prezident Sékou Touré jmenoval "spoluprezidentem". Po svržení guinejského prezidenta odletěl do Rumunska, kde mu Ceausescu poskytl politický azyl a kde také 27. dubna 1974 zemřel.
URL : https://www.valka.cz/Nkrumah-Kwame-t23863#88941 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more