Main Menu
User Menu

Military history website

Magnus I.

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Král Magnus I. Dobrý


od 1035 - král norský
od 1042 - král dánský
URL : https://www.armedconflicts.com/Magnus-I-t25184#92367Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Magnus I. Dobrý


Datum jeho narození není známo. Byl synem norského krále a národního patrona Olafa II. Haraldssona (Olaf Svatý). Jeho otec vládl v Norsku od roku 1016 a dovršil christianizaci země. Roku 1028 bylo ale jeho vojsko poraženo Knutem I. Velikým a Norsko se stalo součástí jeho impéria. Magnus uprchl se svým otcem do Ruska. Olaf se roku 1030 pokusil dobýt Norsko zpět, ale padl v bitvě.


Po Knutově smrti roku 1035 povolává norská šlechta Magnuse zpět a on se stává králem. Po smrti dánského krále Hardeknuta se roku 1042 ujímá vlády i zde. Dánskou korunu ale nárokuje i synovec Knuta Sven II. Estridsson, Magnus ho ale roku 1043 poráží na bitevním poli. Spory tím ovšem nekončí. Navíc část vlády v Norsku nárokuje jeho strýc Harald Hardråde, který se tak od roku 1046 podílí na vládě.


Roku 1047 je se švédskou pomocí Sven II. vytlačen z Dánska. Ještě téhož roku však Magnus po pádu z koně umírá a je pochován vedle svého otce v katedrále v Trondheimu. Po jeho smrti se vlády v Norsku ujímá jeho strýc jako král Harald III. Sigurdsson, zatímco do Dánska se vrací Sven II.


Prameny:
Čornej P. a kol.: Evropa králů a císařů, Praha 2005
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnus_I_of_Norway
URL : https://www.armedconflicts.com/Magnus-I-t25184#191424Version : 0
MOD