Main Menu
User Menu

Military history website

Džáhángír

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Císař Džáhángír


(1559 - 1627)Narodil se v roce 1569 jako Salím, syn Akbara I. Velikého. Po smrti svého 25. října 1605 nastoupil na trůn jako císař Núruddín (Světlo světa) Džahángír Bádšáh Ghází. Když se ho v následujícím roce pokusil svrhnout jeho syn Chusrau, dal ho císař oslepit a jeho stoupence popravit.


Udržet rozsáhlou říši vyžadovalo politickou prozíravost a vojenskou zdatnost. Džáhángír byl nucen brzy po svém nástupu na trůn rozdrtit vzpouru rádžputských knížat, kteří usilovali o odtržení od Mughalské říše. Po řadě bitev se mu v roce 1613 podařilo porazit a přinutit ke kapitulaci nejmocnějšího z knížat, ránu z Méváru. Poté co mévárský rána uznal císařovu autoritu, byl i se svou rodinou propuštěn a získal zpět své léno.


Džáhángír snil o obnovení panství Timúrovců, svých předků, a plánoval tažení do střední Asie přes Afgananistán, ale nepokoje v říši a neklidná situace na hranicích s Barmou tomu zabránily. Rovněž vztahy s Persií byly složité a případné výboje na sever by hrozily přerůst ve válečný konflikt. Navíc od svého předka zdědil císař válku na jihu země, kde proti vládě Mughalů povstali vládci dakšinských sultanátů a hinduistických království Bidžápuru a Gólkóndy. V jejich službách působil vynikající vojevůdce etiopského původu Malik Ambar. Císařská vojska s ním vedla válku více než deset let a teprve vojsko pod velením prince Churrama roku 1617 přinutila Malika Ambra, aby se podrobil mughalské moci. Za své vítězství nad Malikem získal princ Churram přídomek – Šáhdžahán (Král světa) a roku 1621 se stal se guvernérem Dakšinu. O rok později napadla sever země vojska šáha Abbáse I. a zmocnila se Kandaháru.


Džángáhír se v roce 1611 oženil s perskou šlechtičnou, která přijala jméno Núrdžahán. Ta získala u dvora veliký vliv a řídila císařovým jménem státní záležitosti. Ze svého otce učinila prvního ministra a svou neteř provdala za prince Churrama. Poté co císař v roce 1621 vážně onemocněl, princ Chrram povstal proti vládě Núrdžahán a spojil se s bývalým nepřítelem Malikem Ambrem. V bitvě s císařskými vojsky však byl poražen a donucen přísahat císařovně věrnost. Zůstal guvernérem v Dakšinu, ale své děti musel poslat ke dvoru jako rukojmí.


V době vlády Džángáhíra začala do Indie pronikat anglická Východoindická společnost, která roku 1613 s císařovým svolením založila svou první faktorii v Suratu. Anglický král Jakub I. měl u indického císařského dvora svého stálého vyslance. Vedle Angličanů navázali diplomatické styky s Mughaly také Portugalci, kteří měli v Indii své zájmy.


Džáhgáhír byl mecenášem umění a literatury. U jeho dvora se shromáždili významní malíři proslulých miniatur a architekti, kteří prosluli stavbou nádherných zahrad. Sám císař byl literárně činný a napsal knihu pamětí Túzuje Džáhangírí. Také Núrdžahán se věnovala umění a kultuře, psala básně v perštině, sama navrhovala interiéry paláců a zlaté šperky.


Smrt churavějícího císaře 28. říjan 1627 vyvolala sled neobvyklých událostí. Bratr císařovny Ásafa Chán jí uvěznil a prohlásil za císaře jednoho ze synů oslepeného prince Chusraua. Byl to jen taktický tah, aby donutil k bitvě Churramovy bratrance, které potom zajal a nechal popravit. Poté co měl moc pevně v rukou, předal ji 24. ledna 1628 Churramovi, který se stal císařem Šáhdžahánem. Sám Ásafa Chán se stal jeho prvním ministrem. Císařovna Núrdžahán odešla do ústarní s roční penzí 200 tisíc rupií a zbývajících 18 let života se věnovala stavbě Džáhángírovy hrobky v Láhauru.
Džáhángír - Na miniatuře v levém rohu je zobrazen anglický král Jakub I.

Na miniatuře v levém rohu je zobrazen anglický král Jakub I.
URL : https://www.armedconflicts.com/Dzahangir-t28560#100408Version : 0