Main Menu
User Menu

Military history website

Wrangel af Salmis, Carl Gustaf

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Generalissimus greve Carl Gustaf Wrangel af Salmis


23. prosince 1613 - 5. července 1676
URL : https://www.armedconflicts.com/Wrangel-af-Salmis-Carl-Gustaf-t30267#109363Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Carl Gustaf Wrangel se narodil v Uppsale v rodině německého původu, která se usadila ve Švédsku. Už v mládí se rozhodl pro vojenskou kariéru a ve věku 20 let se vyznamenal v boji jako kapitán jezdectva. Tři roky poté už byl plukovníkem a roku 1638 už generálmajorem. To ještě stále sloužil v Německu.


V roce 1644 byl pověřen velením flotily, která 23. října porazila Dány u Fehmarnu. O dva roky později byl v hodnosti polního maršála převelen do Německa, kde vystřídal Torstensona jako velitele švédské armády. V této funkci setrval až do konce války.


V roce 1655 velel flotile, ale už o rok později spolu s braniborským kurfiřtem bojoval ve třídenní bitvě u Varšavy proti Polákům. Roku 1657 vpadl na Jutský poloostrov a o rok později s využitím ledu dobyl ostrovní pevnost Kronborg.


Roku 1657 byl jmenován lordem velkoadmirálem a roku 1664 lordem ochráncem Švédského království. Jeho poslední tažení však zejména kvůli jeho podlomenému zdraví dopadlo špatně. Poté co jeho nevlastní bratr Waldemar utrpěl porážku v bitvě u Fehrbellinu byl odvolán z velení a krátce nato zemřel na ostrově Rujana vě věku 62 let.
URL : https://www.armedconflicts.com/Wrangel-af-Salmis-Carl-Gustaf-t30267#150131Version : 0