Main Menu
User Menu

Military history website

44M Zrínyi I rohamlöveg

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

44M Zrínyi I rohamlöveg


V 5/1943 vznikol projekt a na prelome rokov 1943/44 prototyp útočného dela, resp.stíhača tankov na podvozku ľahkého tanku Turán.
Stroj bol inšpirovaný nemeckými samohybnými delami Sturmgeschütz. Konštrukcia dostala nízku nadstavbu, v ktorej bol lafetovaný výkonný maďarský tankový kanón 43M L/43 (rovnaký kanón mal i prototyp tanku 43M Turán III) vyvinutý firmou MÁVAG Diósgyör. Ten vychádzal z nemeckého 7,5cm KwK40. Samotná konštrukcia stíhača bola dielom firmy Weiss Manfréd. Prvý prototyp bol postavený na pôvodnom tanku Turán(ev.č. H-801) z nepancierovanej ocele. Celkový počet postavených strojov sa uvádza 4ks(?). Začiatok sériovej výroby zastavil spojenecký nálet z 27.7.1944 na továreň Weiss Manfréd v Budapešti.hmotnosť 21,6 t
dĺžka 5,55 m
šírka 2,89 m
výška 1,9 m
motor Weiss Manfréd V-8H(260k)
prevodovka 6+6R
max.rýchlosť 43 km/h
palivo 445 litrov
dojazd cesta-220 km terén-100-170km
pancierovanie 13-100 mm + predstavné 8mm pancierovanie
výzbroj 75mm kanón + 1x guľomet Gebauer 34/43.A.M. r.8mm + 2x samopal + 2x trhavá nálož
počet vezenej munície 90-95ks
rádiostanica R/5-a(typ 41.M) od firmy Standard s dosahom 10km
posádka 4 muži*zdroje:


INTERNET
I.Pejčoch,O.Pejs - Obrněná technika 6
44M Zrínyi I rohamlöveg -


44M Zrínyi I rohamlöveg -


URL CZ: https://www.valka.cz/44M-Zrinyi-I-rohamloeveg-t32828#118677Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/44M-Zrinyi-I-rohamloeveg-t32828#118677Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Táto zbraň je pomenovaná podla slávneho chorvátskeho rodu Zrinski.
Nepodarilo sa mi žiaľ zistiť konkrétnu osobu.
Rodina Zrinskich zastávala niekolko krát vysoký mocenský post Bán a aktívne sa zúčastňovala protitureckých a neskôr aj protihabsburgských bojov.
Báni Chorvátska, Dalmácie a Slavónska z rodu Zrinski


1542 - 1556 Mikuláš Zrinski (1508-1566)
1622 - 1626 Juraj Zrinski (Zrínyi)
1647 - 1664 Mikuláš Zrinski (Zrínyi) (1620-1664)
1665 - 1670 Peter Zrinski (Zrínyi)
URL CZ: https://www.valka.cz/44M-Zrinyi-I-rohamloeveg-t32828#139093Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/44M-Zrinyi-I-rohamloeveg-t32828#139093Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vážení,
podle mého názoru jsou královští i současní Maďaři posedlí charvátským válečníkem a královským místodržícím Nikolou Šubićem-Zrinským (charvátsky Nikola Šubić Zrinski, maďarsky Szigeti Zrínyi Miklós).
URL CZ: https://www.valka.cz/44M-Zrinyi-I-rohamloeveg-t32828#139117Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/44M-Zrinyi-I-rohamloeveg-t32828#139117Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

To Jiří Tintěra.
Myslíš tohto?
https://en.wikipedia.org/wiki/Nikola_Subic_Zrinski
URL CZ: https://www.valka.cz/44M-Zrinyi-I-rohamloeveg-t32828#139533Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/44M-Zrinyi-I-rohamloeveg-t32828#139533Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jestli můžu odpovídat za Jirku Wink - nepochybně je to tento Mikuláš Zrinský.


Mikuláš Zrinský byl slavným turkobijcem a padl při hrdinné obraně Sigetu proti turecké přesile - v táboře obléhatelů zemřel Sulejman Nádherný.
URL CZ: https://www.valka.cz/44M-Zrinyi-I-rohamloeveg-t32828#140070Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/44M-Zrinyi-I-rohamloeveg-t32828#140070Version : 0