Díl 08- Resinové díly a práce s nimi.

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Resinové díly, ať již konverzní nebo doplňkové, se stávají nepostradatelnou součástí všech modelů. Jedná se o díly, vytvářené metodou lití dvousložkových pryskyřic do dutých forem. Touto metodou se dají vyrobit díly, na které technologie tlakového vstřikování plastu prostě nedosáhne. Firem, které tyto díly a sety produkují, je mnoho. Aires, CMK, Cutting Edge, Verlinden,.....Poslední dobou jsou díly z resinu již součástí řady stavebnic, balenou přímo výrobcem. Typickým příkladem výrobků jsou motory u letadel, cocpit detail sety, podvozkové šachty, výzbroj, elektronika a spousty dalších. Bývají kombinované s díly leptanými.
Hlavním problémem při práci s resiny je oddělení od technologických nálitků. Ty jsou většinou značně "mohutnější" než u plastových součástí. To je daň daná technikou výroby. Nálitky nahrubo odřízneme žiletkovou pilkou. Dají se samozřejmě použít i pilky lupenkové nebo pilky do držadel Extool. Najemno díl začistíme brusným papírem větších hrubostí. Dobrým příkladem "vychytávky" je použití brusné mřížky na sádrokarton. Pouze je třeba pracovat velmi opatrně, při použití brusné mřížky zaprvé vzniká velké množství jemného prachu, jehož vdechování rozhodně není pro zdraví přínosem, zadruhé materiál ubývá proklatě rychle. Doporučuju použít respirátor nebo roušku a opracovávaný díl průběžně kontrolovat.
Slabé blanky, opět dané výrobou, odstraníte ostrým skalpelem. A zase je důležité kontrolovat, co vlastně odstraňujete, abyste omylem neodřízli něco důležitého. Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Na dílech se občas, zváště u výrobků malých, "garážových" firem objevují bublinky. Ty je třeba zatmelit, např. vteřinovým lepidlem.
K lepení dílu z resinu se používá výhradně vteřinové, neboli kyanoakrylátové lepidlo. Řídkým lepidlem si díl "nabodujete" a hustým lepidlem zalijte spáru. Pro lepení a barvení je bezpodmínečně nutné díly odmastit. Ze dvou důvodů. Forma se separuje oleji a mastnota je součástí i odlévací hmoty. V praxi stačí odmaštění Jarem nebo podobným detergentem. Před barvením je vhodné díly přestříknout, např. Mr.Resin Primerem, nebo Surfacerem. Barva líp "chytá" a sjednotí se povrch. Postup barvení a patinování se neliší od postupů při práci se vstřikovanými díly.
Při práci s resinovými díly můžete narazit ještě na další komplikaci. A tou je vlastní vestavba do modelu. Je bezpodmínečně nutné spasování nasucho, a to se všemi navazujícími díly. Zcela určitě budete muset upravovat buď resinový díl nebo plast. To znamená ztenčit oblast, kam příjde resin, např. frézkou, broušením apod. Ztenčovat budete muset třeba "až na tloušťku cigaretového papíru". Vyplatí se tento postup a práci s nástroji "natrénovat" na cvičném modelu. A v každém případě si dobře rozmyslet postup prací, do návodu ke stavebnici si udělat značky, kdy a které resinové díly zpracovávat a aplikovat.
Resinové díly a sety jsou dost drahé. Opět je to dané technologií výroby, cenou masteru a forem. Forma na lití není věčná, což se pochopitelně promítá i do ceny finálního výrobku. Proto je dobré, pokud je možnost, si díly prohlédnout a rozmyslet se, je-li pro vás daná sada opravdu přínosem. Někteří výrobci jdou cestou, že vezmou díly ze stavebnice, doplní pár detailů (hadic apod), zaformují a odlévají. Za nemalé peníze potom koupíte to, co už vám prodal výrobce kitu. Vyplatí se rovněž sledovat modelářské časopisy a diskusní fora. Nekupovat všechny "horké" novinky, ale počkat, až o použití a případných problémech někdo bude něco vědět a napíše o tom. Vyhněte se ale ovlivňování časopisy, úzce spjatými s danou firmou. Např. jedna nejmenovaná česká firma vydává časopis, kde se o výrobcích firmy dozvíte, jak jsou dokonalé, levné, přesné a vůbec superlativy hýřící. Při práci s nimi ( podotýkám, ne vždy a ne se všemi sadami!!!!!!!!!) pak proklínáte autora masteru, odlévače, autora článku, vydavatele a vůbec každého. Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
URL : https://www.valka.cz/Dil-08-Resinove-dily-a-prace-s-nimi-t34146#124460 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more