Main Menu
User Menu

Military history website

Taoismus

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Úvodní upozornění : cílem tohoto tématu je popsat toto náboženství a jeho vývoj, čistě faktograficky. Žádné znevažující diskuse, výpady nebo urážky v těchto tématech nebudou tolerovány ! Naopak rádi uvítáme jakoukoliv faktograficky zaměřenou pomoc, kterou nám budete schopni poskytnout a dotazy směřované k rozšíření či upřesnění obsahu tohoto tématu.
URL : https://www.armedconflicts.com/Taoismus-t34385#125204Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Spíše než o náboženský směr jde o stanovení správného způsobu života. Je to tedy spíše systém filosofický, který má i teologickou odnož. V této podobě je vnímán jako lidové náboženství, které obsahuje doporučení pro životní styl, medicínu, kulinářství i bojové umění. Je v něm rozlišována linie filosofická a linie teologická, které se vzájemně prolínají. Jako náboženství je taoismus velice nenápadný, projevuje se spíše v rodinných tradicích než v okázalých vnějších rituálních projevech.


Vznikl ještě dříve než konfucianismus, ale jako ucelenější systém se začal projevovat ož v době okolo počátku našeho letopočtu. Přijal do sebe některé prvky lidové magie i učenecké alchymie a zformoval se do podoby náboženských a terapeutických praktik. Člověk, který se jím řídí, se snaží žít v souladu s přírodou i ostatními lidmi. Dodržování TAO, tedy správné cesty, vede ke zkvalitńování vlastní osobnosti. Na rozdíl od konfucianismu, který hlásá strohý systém mravních hodnot a povinností , taoismus nabízí uvolněnou mystickou cestu k k absolutní jednotě s vesmírem. Historici náboženství rádi konstatují, že konfuciánství je spíše pro politiky, taoismus pro básníky.


Za zakladatele je považován básník a filosof Lao C´, (cca 570 - 490 př. n. l.) úředník císařského dvora a archivář, který se k stáru vzdal všech funkcí, odešel do ústraní a tam napsal svou knihu. Je považován za autora základního textu taoismu, knihy TAO TE- ŤING, neboli Učení o TAO a ctnosti. Pojem TAO zůstává buď v původní podobě, nebo je volně překládán jako cesta Významů však může mít mnohem více, filosofických i teologických: prasubstance vesmíru, bytí i nebytí, plnost i prázdnota, nejvyšší bytost i rozum, slovo či smysl. Taoismus je vnímán jako dialektické učení, nezná antagonistické protiklady, pouze harmonické, rovnovážné procesy.


V taoismu se náboženská podoba vyvíjela postupně, hlavní podstatou je učení o dvojici principů Jin a Jang, tedy o prvku temném, ženském a prvku mužském, principu světla. Jejich vzájemný rovnovážný pohyb je zdrojem harmonie vesmíru. Vše na světě je vyjádřitelné tzv. trigramy, tedy kombinacemi tří linií, které vyjadřují 8 principů. V lidovém podání jsou využívány pro předvídání osudu a stanovení správné cesty životem.


Důležitým prvkem učení Tao je zásada WU-WEI, tedy zásada ČINNÉ NEČINNOSTI. Předpokládá nezasahovat do běhu dění světa, ztotožnit se s osudem V pokleslé podobě pak vede k pasivitě, rezignaci a lhostejnosti, rezignaci. V původní "pravé" podobě vede k moudré a nenásilné spolupráci s přirozeným chodem věcí.


Po své smrti byl LAo C´ svými stoupenci zbožštěn, vznikaly legendy o jeho činech, zázračném narození i vzkříšení. Do lidové podoby pak přibyly další magické praktiky a chrámové obřady. Víra pracuje s bohy, duchy a hvězdnými duchy. Bohové jsou vlídní, duchové nebezpeční a člověk musí být s nimi zadobře. To lze zajistit právě prováděním rituálu oběti svíček či vonných tyčinek.


Knihu Tao-Te-Ťing do češtiny poprvé přeložil významný český sinolog prof. Dvořák z čínského originálu. Poprvé vyšla v Kladně roku 1920. Překlad je vyjímečný tím, že bylo použito původního čínského textu, bez anglických či německých mezistupňů. což bylo do této doby u asijských jazyků obvyklé. Prof. Dvořák se vydání svého překladu nedožil, zemřel krátce před jeho vydáním. Další , novodobý překlad pochází až ze současnost, ještě je k dispozici v knihkupectvích.
URL : https://www.armedconflicts.com/Taoismus-t34385#142369Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Obálka 1. českého vydání z r. 1920
URL : https://www.armedconflicts.com/Taoismus-t34385#142373Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ještě několik ilustrací na doplnění představy:
Taoismus - Mistr Lao-C´ na dobové kresbě

Mistr Lao-C´ na dobové kresbě
URL : https://www.armedconflicts.com/Taoismus-t34385#142374Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Je zde několik drobností Smile Lao´C byl vnímán jako velká postava už za svého života a právě proto byla podle tradice napsána kniha (nebo spíše svitek) Tao te Ting. Podle tradice se to stalo tak že Lao´C (někdy se sejdete i s transkripcí Lao Tse převzatou z angličtiny) se rozhodl že odejde z číny a když odcházel požádal ho úředník na hranicích aby své vědění sepsal aby nebylo ztraceno. Právě tak měla údajně vzniknout tato kniha která je vlastně esncí této filosofie/náboženství. Přesné datum smrti mistra Lao´C není známo (zemřel údajně mimo čínu u severních kočovníků).
URL : https://www.armedconflicts.com/Taoismus-t34385#142425Version : 0