Main Menu
User Menu

Military history website

-431 - 404 př. n. l. Peloponéská válka

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

(založeno během linkování)
URL : https://www.valka.cz/431-404-pr-n-l-Peloponeska-valka-t37008#138773Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Válka mezi námořním spolkem vedeným Athénami a tzv. Peloponéským spolkem vedeným Spartou.


1.období války- tzv. Archidámická válka (431-421)
Sparťané měli slabší loďstvo než Athény, ale silnější pozemní vojsko. Athénskou strategií se proto stala neúčast v otevřeném střetnutí na pevnině, zatímco Sparta měla být rozdrcena napadáním pobřežních peloponéských měst a blokováním námořních tras využívaných Spartou. Došlo také k athénskému tažení proti Megaridě, které ovšem nebylo úspéšné.
Sparťané také využívali opotřebovací taktiky, ovšem na místo loďstva využívali své pozemní vojsko a to tak, že každý rok v létě podnikly několikatýdenní výpravu do Attiky (okolí Athén), kterou zcela vypálili a vyplenili. Poté se vždy vrátili zpět do Sparty.
Situaci Athén velmi zhoršila i epidemie, která ve městě vypukla v roce 430 a které padl za oběť i čelní státník a stratég Perikles.
Dalším velkým problémem pro Athény bylo také finanční zatížení, které bylo ještě zvyšováno nutností vyplácet obyvatelstvu Attiky náhrady za majetek zničený nebo uloupený Sparťany.
V dalších letech se ani jedné straně nepodařilo zvrátit válečné štěstí na svou stranu, a to i přes to, že roku 427 Athény uspořádali tzv.první sicilskou expedici. Až roku 425 se po bitvě u Sfakterie, ve které Sparta utrpěla na tu dobu těžkou porážku (ačkoliv padlo pouze 120 elitních spartských vojáků) se válečné štěstí přiklonilo na stranu Athén. Sparta poté požádala o mír, ovšem v důsledku nepřijatelných požadavků kladených Athénami tento mír nebyl nikdy nastolen.
Níkiův mír (421-413)
Dekelejská válka (413-404)Údaje čerpány z cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/431-404-pr-n-l-Peloponeska-valka-t37008#182867Version : 0