HQ-64/LY-60 (protilietadlový raketový systém)

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

HQ-64 (Lie Ying-60, LY-60) – protilietadlový raketový systém


Výrobca: Shanghai Academy of Space Flight Technology (SAST)
Použitie: protilietadlový raketový systém použiteľný vo dne i v noci za každého počasia proti cieľom letiacim na malých a stredných výškach, ako sú lietadlá, vrtuľníky a strely s plochou dráhou letu. Môže byť použitý samostatne, alebo ako súčasť zmiešaného raketo-delostreleckého systému, je použiteľný aj ako lodný protilietadlový systém.
Vývoj: Systém vyvinutý na základe technológie Talianskej firmy Alenia a jej rakety Aspide (vytvorenej na základe americkej strely AIM-7E Sparrow). Okrem rakety LY-60 (Lie Ying – sokol) je na základe rakety Aspide vyvinutá aj protilietadlová strela vzduch-vzduch PL-11. Použitie jednej rakety pre systém zem-vzduch (voda-vzduch) a vzduch-vzduch je podobné použitiu americkej rakety AIM-7E Sparrow (ktorá bola ale pôvodne určená ako strela vzduch-vzduch a až potom bola použitá v námorných protilietadlových systémoch).
Pozemná verzia protilietadlového systému nie je v PLA používaná vo veľkom množstve, nakoľko bol do výzbroje zavedený modernejší systém HQ-7 s podobnou úlohou a v súčasnosti je do PLA zavádzaný nový ruský systém Tor-M1 (SA-15).


Popis: raketa je navádzaná pozemným navádzacím stanovišťom s prvkami umelej inteligencie. Je to jediný protilietadlový raketový systém proti cieľom v malých a stredných výškach používajúci inteligentnú mikroprocesorovú modulárnu technológiu.
Odpaľovacie zariadenie je umiestnené na terénnom vozidle 6x6. V palebnej batérii je 6 odpaľovacích zariadení, na každom sú 4 protilietadlové rakity v kontajneroch pripravených k odpáleniu. V batérii je tiež prehľadový rádiolokátor umiestnený na terénnom vozidle 4x4, tri terénne vozidlá 4x4 so streleckými rádiolokátormi a systémami riadenia paľby a vozidlo s generátorom elektrickej energie.
Pre podporu palebných jednotiek slúži technická podporná jednotka obsahujúca transportné a nabíjacie prepravníky, testovacie vozidlá a opravárenské a dielenské vozidlá.
Palebná batéria môže súčasne spracovávať 40 cieľov, automaticky sledovať 12 cieľov a viesť paľbu na 3 ciele.


Takticko-technické údaje:
Raketa:
-dĺžka: 3890 mm
- kaliber: 416 mm
- rozpätie: 680 mm
- štartovacia hmotnosť: 220 kg
- pohon: raketový motor na tuhé palivo
- výškový dosah: 30 – 12000 m
- diaľkový dosah: 1000 – 18000 m
- max. rýchlosť: M 4
- navedenie: poloaktívne, rádiolokačné
- bojová hlavica: trieštivá, vybavená predtvorenými črepinami


Údaje z roku 2003
URL : https://www.valka.cz/HQ-64-LY-60-protilietadlovy-raketovy-system-t39065#147904 Version : 0
Photo
HQ-64/LY-60 (protilietadlový raketový systém) -


HQ-64/LY-60 (protilietadlový raketový systém) -


URL : https://www.valka.cz/HQ-64-LY-60-protilietadlovy-raketovy-system-t39065#147907 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more