Main Menu
User Menu

Military history website

Dóst Muhammad

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Dóst Muhammad chán Muhammadzaí - afghánský šáh


(1793 - 1863)V roce 1826 se po smrti otce ujal vlády v Kábulu. Od roku 1835 užíval titul afgánského emíra. Vedl válku proti síkhům, kteří se s britskou pomocí zmocnili Pešaváru. Situaci využil perský šah Mohammad, který s ruskou podporou v listopadu 1837 oblehl Herát. Britové v tom viděli ohrožení svých zájmů v Indii a zahájili jednání o vojenském spojenectví s vládci Herátu, Kábulu a Kandaháru. Poté, co Dóst Muhammad toto spojenectví odmítl, britská vojska obsadila v říjnu 1838 Kandahár i Kábul, kde v dubnu 1839 dosadila na trůn svého svého spojence Šudžu jako afghánského šáha.


Dóst Muhammad chán stanul v čele boje proti Britům a donutil je stáhnout se do hlavního města. Když v Kábulu vypuklo povstání, vedené Dóstovým synem Muhammadem Akbarem, stalo se postavení britské posádky ve městě neudržitelným a její velitel nařídil 1. ledna 1842 ústup. Ten se změnil v masakr, při kterém bylo 4500 britských a indických vojáků a na 12 tisíc civilistů, kteří je doprovázeli, téměř do jednoho muže pobiti. Dóst Muhammad vstoupil do Kábulu jako vítěz.


Britská vláda se pokusila situaci ještě zvrátit vysláním vojenských posil v srpnu 1842, ale jejich porážka u Parvandaráhu 2. listopadu 1842 znamenala definitivní konec plánů na ovládnutí Afganistánu. Dóst Muhammad pak postupně obnovil svoji svrchovanost nad celou zemí a vládl jako afghánský šáh až do své smrti v roce 1863.
URL : https://www.armedconflicts.com/Dost-Muhammad-t40615#156318Version : 0