Kufuor, John

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

President John Kofi Agyekum Kufuor - prezident


narozen:8.12.1938
u moci:od 7.1.2001


John Kufuor se narodil v Kumasi do katolické rodiny a je sám dodnes aktivním katolíkem, čímž se odlišuje od většiny předchozích ghanských prezidentů. Po absolvování střední školy v Ghaně odjel na studia do Anglie. V Londýně studoval práva a také v tomto oboru získal jakýsi blíže nespecifikovaný titul, ověřený Master degree pak získal na Oxfordu z hospodářství, filozofie a politické vědy. Po získání Master degree se vrací do Ghany a začíná být politicky aktivní.


Kufuor rozhodně není nezkušeným politikem. Už na sklonku vlády Josepha Ankraha, v roce 1968 byl jmenován hlavním soudním úředníkem, následně byl v letech 1968 a 1969 jmenován do zákonodárného sboru a na pozici tajemníka (rozuměj starosty) druhého největšího města Ghany, Kumasi.


V roce 1969 Kufuor spoluzakládal Progress Party, v roce 1979 nechyběl u založení Popular Front Party. Kandidát druhé zmíněné strany Victor Osuwu neúspěšně kandidoval proti Hillovi Limannovi v prezidentských volbách roku 1979.


Sám Kufuor pak byl v letech 1969-1972 (za PP) a 1979-1981 (za PFP) poslancem. Mezi lety 1969 a 1971 byl zastupujícím ministrem zahraniční a z tohoto titulu vedl ghanskou delegaci na Valné shromáždění OSN, na setkání Organizace africké jednoty, na vrcholné setkání představitelů Hnutí nezúčastněných zemí i na vrcholná setkání do SSSR, Československa a Jugoslávie.


Kufuorovu diplomatickou kariéru přerušil Acheamphonghův puč. Do diplomacie se vrátil za prezidentství Hilly Limanna, jehož doprovázel na vrcholné setkání OAJ do Freetownu jakožto zástupce opozice, zároveň působil jako zahraničně politický zástupce PFP. Mimoto vedl delegaci ghanských poslanců do USA a v roce 1981 vedl za Ghanu jednání s Mezinárodním měnovým fondem a Světovou bankou.


Na konci roku 1981 se moci znovu chopil Jerry Rawlings a v lednu 1982 přizval do vlády zástupce opozice, sdružené do All People´s Party. Jako ministr pro místní správu se účastnil i John Kufuor. Z titulu své funkce se snažil o značnou decentralizaci státní správy. Už po 7 měsících ale z Rawlingsova kabinetu odchází pro zklamání ze směru Rawlingsovy vlády a zklamán z porušování lidských práv.


Do vysoké politiky se Kufuor znovu zapojuje v roce 1996, kdy je v primárkách New Patriotic Party (NPP) zvolen kandidátem do prezidentských voleb proti Jerry Rawlingsovi.Ve volbách roku 1996 ale nakonec získal jen 40% voličských hlasů proti 57% pro Rawnlingse. Někteří pozorovatelé však tvrdili, že volby byly v Rawlingsův prospěch zmanipulovány. V roce 1998 byl Kufuor zvolen jako prezidentský kandidát pro volby v roce 2000 a zároveň byl zvolen předsedou NPP.


Ve volbách roku 2000 už nemohl kandidovat Rawlings, a tak vládní National Democratic Congress (NDC) postavil jako Kufuorova protikandidáta dosavadního viceprezidenta Johna Attu Millse. Ten byl ale Kufuorem v druhém kole voleb těsně poražen a John Agyekum Kufuor převzal 7.1.2001 prezidentský úřad.


Kufuor byl podruhé zvolen prezidentem ve volbách roku 2004, kde protikandidáty porazil už v prvním kole ziskem 52,45% hlasů.
Kufuor, John - J.A.Kufuor na první tiskovce po 2.zvolení prezidentem roku 2004

J.A.Kufuor na první tiskovce po 2.zvolení prezidentem roku 2004
Kufuor, John - John Agyekum Kufuor

John Agyekum Kufuor
URL : https://www.valka.cz/Kufuor-John-t40695#156749 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more