Babylon - Přehled panovníků Isinské dynastie

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Isin bylo Sumerské město v dolní Mezopotámii. Hlavního rozkětu dosáhlo v 20. stol. př.n.l., ovšem z této doby neznáme žádné panovníky. Druhá Isinská dynastie povstala právě ve 12. stol. a ujala se vlády v Babylonu. Nejvýznamějším panovníkem byl král Nabukadnezar I., který přechodně obnovil zašlou slávu Babylonu a porazil Elam, který nedlouho předtím porazil předchozí Kašitskou dynastii. V 11. stol. začaly útoky kočovných Aramejců, kteří Babylon postupně opět destabilizovali a začalo období úpadku.


Isinská dynastie (4. babylonská dynastie) - (1155 př.n.l. - 1025 př.n.l.)


1155-1146 - Marduk-kabit-ahhešu
1146-1132 - Itti-Marduk-balatu
1132-1126 - Ninurta-nadin-šumi
1126-1103 - Nabu-kudurri-usur (Nabukadnezar I)
1103-1100 - Enlil-nadin-apli
1100-1082 - Marduk-nadin-ahhe
1082-1069 - Marduk-šapik-zeri
1069-1046 - Adad-apla-iddina
1046-1046 - Marduk-ahhe-eriba
1046-1033 - Marduk-zer-X
1033-1025 - Nabu-šum-libur
URL : https://www.valka.cz/Babylon-Prehled-panovniku-Isinske-dynastie-t41472#161321 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more