14. Británie a USA po pádu Francie

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Velká Británie


Situace Británie je i po přestátém prvním kole zápasu o svou svobodu nadále kritická. Všechny britské dosavadní úspěchy byly čistě obranné. Je ovšem jasné, že těžiště vítězství spočívá v porážce Německa v Evropě. Německo, které celou Evropu ovládá a vykořisťuje, může postavit obrovské množství letadel, vyrobit dostatek munice a má ohromné množství zásob (norské zásoby másla a obilí na 2 roky odvezené i s výtěžkem rybolovu do Německa; 9 desetin zásob holandského másla odvezených do Německa během týdne; porážený dánský dobytek posílaný také do Německa; 2 miliony tun ve Francii zabaveného obilí plus 7 milionů tun německých zásob...). Jediné řešení, velká invaze do Evropy, je mimo diskuzi. Britská armáda se v žádném případě nemůže pokusit překročit ten kousek moře, který ostrov od pevniny odděluje, když se toho neodvážilo ani dokonale vyzbrojené vojsko německé. Britové také nemohou doufat v jakékoli zlepšení vztahu se Sovětským svazem; ten striktně trvá na srpnové dohodě s Německem a nelze dosáhnout ani pouhého navázání hospodářských styků. Navíc italské vojsko, ať už postupovalo sebenejistěji, se usadilo na okraji Egypta a Súdánu a obsadilo Britské Somálsko. Nemůže být pochyb o tom, že Japonci se chystají pohltit britskou Asii. Jediným významnějším spojencem Británie je tedy Řecko, to jí však nemůže nijak pomoci.


Jedinou nadějí Británie je americká pomoc, na kterou se musí spolehnout. Ta je ovšem zatím velice malá. Roku 1940 dodaly Spojené státy Bitánii všehovšudy 1 500 letadel, což jen malá část toho, co by Británie skutečně potřebovala. Avšak i tu Amerika dodávala se sebezapřením, neboť v té době mělo její vlastní letectvo prý jen 863 bojových letadel a 550 strojů patřících loďstvu. Od září do listopadu činila výroba 2 600 strojů; Němci tvrdí, že sami vyrobí víc za měsíc. Veškerá pomoc je navíc silně omezována neutrálním zákonem, který Roosevelt musí dodržovat. Realizuje se tedy pomocí principu "cash and carry" (zaplať a odvez - Britové si musí materiál dopravit na ostrov vlastními prostředky) a nebo přes nákupy kanadské vlády; ta totiž mohla na základě staršího ujednání nakupovat libovolné množství válečného materiálu bez ohledu na zmíněný neutrální zákon. Všechny tyto nákupy však musí být hrazeny britským majetkem na americké pevnině a britským zlatem. Británie tedy zoufale bojuje o čas a doufá, že mezitím nepřijde o celé své impérium, které s ní naštěstí stojí bok po boku a v rámci možností se snaží svému koloniálnímu pánu pomáhat, nebo dokonce o svůj vlastní ostrov. Británie má pak ještě víceméně formální spojenecké svazky s exilovými vládami Československa, Polska, Norska, Holandska, Belgie, Lucemburska a de Gaullem, vůdcem Svobodných Francouzů. K němu se však připojily jen vzdálené a bezvýznamné francouzské kolonie, a ač se snaží seč může, jeho přívrženci v severní Africe a dalších důležitých lokalitách se k akci neodhodlají, neboť jsou sevřeni italskou armádou v Tunisku, Německým letectvem a Španělskem, stále záhadným, co se jeho ambicí a budoucí politiky týče. Ve Spojených státech, na které všichni ti, kteří stojí proti Ose spoléhají, zatím dochází k boji politickému.USA


Ve Spojených státech amerických po vypuknutí války v Evropě převládl izolacionismus, který znamenal nezasahovat do další evropské války. Ten však dostal povážlivé trhliny poté, co se německá válečná mašinérie přehnala západní Evropou a stanula na březích kanálu La Manche. Roosevelt, který byl jednoznačně toho názoru, že válka je nevyhnutelná, se na ni snažil svou zemi připravit. Celý proces, který skončil vysláním milionových armád do Evropy a převzetím protiněmecké války z rukou Británie, začal v dějinách zcela unikátní transakcí. 4. září, v době, kdy vrcholila bitva o Británii, byla sjednána dohoda mezi USA a Británií, že Británie pronajme USA své námořní a letecké opěrné body v Atlantiku, konkrétně na New Foundlandu, Bermudách, Bahamách, Jamajce a ostrovech Santa Lucia, Trinidad a Antigua a v britské Guyaně za 50 torpédoborců. V dějinách jde o jediný případ, kdy jedna z velmocí postoupila dobrovolně své vojenské základny jiné. Torpédoborce, ač Britům proti německým ponorkám velmi pomohly, měly hlavně přispět tomu, aby vše vypadalo jako skutečná obchodní transakce. Proto též Roosevelt prohlásil, že je to nejlepší obchod, který USA udělaly od koupě Louisiany roku 1803.


Lze se domýšlet, proč Britové tento krok učinili. Kdyby byli Němci poraženi, Hitler by ovládal celou západní Evropu a mezi ním a USA by byl toliko Tichý oceán. Ten je jistě obrovskou překážkou, nicméně kdyby Němci měli opěrné body na jeho druhé straně, překročili by jej mnohem snáze. Význam této "transakce" byl však ve svém důsledku daleko větší: přiblížil USA, alespoň v očích Německa dost výrazně, střetu s Hitlerem, a ten jednal velmi neuváženě - uzavřením Paktu tří s Japonskem, který nakonec umožnil USA, aby do války vstoupila jako napadený stát. 9. září Kongres konečně po nekonečných průtazích ukončil boj o zákonu o všeobecné branné povinnosti, která byla schválena 263 hlasy proti 149 (což je v kontrastu s ostatními prezidentovými návrhy, které do té doby procházely jen těsně). Roosevelt tak po uzavření Paktu tří nade vší pochybnost konečně dostal politické ovládání země do svých rukou. Stalo se tak těsně před volbami, které se konaly 5. listopadu 1940. V těch byl Franklin Delano Roosevelt zvolen potřetí prezidentem Spojených států amerických; získal asi o 4 miliony hlasů víc než druhý kandidát, Wilkie.


V té době vznikla jako reakce na zvraty v japonské politice jedna z pro budoucí vývoj války nejdůležitějších politických koalicí, které se říkalo "koalice ABCD", Ameriky, Británie, Činy a Holandské Indie (Holanďan je v angličtině Dutch). Byla potvrzením vůle těchto čtyř velmocí nedopustit ve východní Asii změnu poměrů. Tehdy se však teprve začínala rýsovat a neměla zatím žádný valný význam.
URL : https://www.valka.cz/14-Britanie-a-USA-po-padu-Francie-t42826#168892 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more