Main Menu
User Menu

Military history website

Československá lidová armáda (1960 - 1990) - vyznamenání

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Hrdina ČSSR

Udeľuje sa za dlhodobú a záslužnú činnosť v oblasti zkvalitnenia fór a písania článkov, ktoré sa týkajú alebo priamo dotýkajú ČSĽA alebo ČSSR. Udeľuje sa tiež za pomoc pri budovaní a zlepšovaní hodnostnej skupiny ČSĽA.
Návrh na toto vyznamenanie môže podať hociktorý člen hodnostnej skupiny ČSĽA.

URL : https://www.armedconflicts.com/Ceskoslovenska-lidova-armada-1960-1990-vyznamenani-t46682#185781Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Řád 25. února

Udeľuje sa jedenkrát do roka. Je to vernostné vyznamenanie, ktoré sa udeľuje členom ČSĽA trikrát:
- vyznamenanie 3. stupňa
- vyznamenanie 2. stupňa
- vyznamenanie 1. stupňa - vojak veterán
Návrhy na vyznamenania sa nedávajú, vyznamenanie sa udeľuje automaticky po roku členstva v hodnostnej skupine. Každý člen má ale právo na to, aby upozornil na prípadné neudelenie, keď na to má nárok.

Vyznamenanie 1. stupňa


Vyznamenanie 2. stupňa


Vyznamenanie 3. stupňa
URL : https://www.armedconflicts.com/Ceskoslovenska-lidova-armada-1960-1990-vyznamenani-t46682#185786Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Řád Klementa Gottwalda

Toto vyznamenanie sa udeľuje za dopĺňanie sekcií faktografických fór a písanie článkov, ktoré sa týkajú osobností ČSĽA alebo ČSSR.
Návrh na toto vyznamenanie môže podať hociktorý člen hodnostnej skupiny ČSĽA.

URL : https://www.armedconflicts.com/Ceskoslovenska-lidova-armada-1960-1990-vyznamenani-t46682#185789Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Řád rudé zástavy

Vyznamenanie, ktoré sa udeľuje za dopĺňanie faktografických fór a publikovanie článkov, ktoré sa týkajú jednotiek, ktoré slúžily pod ČSĽA.
Návrh na toto vyznamenanie môže podať hociktorý člen hodnostnej skupiny ČSĽA.

URL : https://www.armedconflicts.com/Ceskoslovenska-lidova-armada-1960-1990-vyznamenani-t46682#185793Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Řád Přátelství

Toto vyznamenanie sa udeľuje za pomoc pri tvorbe faktografických fór, ktoré sa netýkajú ČSĽA a za písanie článkov inej tematiky, akou je ČSĽA a ČSSR.
Návrh na toto vyznamenanie môže podať hociktorý člen hodnostnej skupiny ČSĽA, ale aj Admin alebo moderátor príslušného faktografického fóra.

URL : https://www.armedconflicts.com/Ceskoslovenska-lidova-armada-1960-1990-vyznamenani-t46682#185796Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vzorný voják

Udeľuje sa za príspevky v sekciáach o bojovej technike, ktoré sa týkajú ČSĽA.
Návrh na toto vyznamenanie môže podať hociktorý člen hodnostnej skupiny ČSĽA.

URL : https://www.armedconflicts.com/Ceskoslovenska-lidova-armada-1960-1990-vyznamenani-t46682#202227Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Hrdina ČSSR


Udeľuje sa za dlhodobú a záslužnú činnosť v oblasti zkvalitnenia fór a písania článkov, ktoré sa týkajú alebo priamo dotýkajú ČSĽA alebo ČSSR. Udeľuje sa tiež za pomoc pri budovaní a zlepšovaní hodnostnej skupiny ČSĽA.
Návrh na toto vyznamenanie môže podať hociktorý člen hodnostnej skupiny ČSĽA.
Řád 25. února


Udeľuje sa jedenkrát do roka. Je to vernostné vyznamenanie, ktoré sa udeľuje členom ČSĽA trikrát:


- vyznamenanie 3. stupňa
- vyznamenanie 2. stupňa
- vyznamenanie 1. stupňa - vojak veterán


Návrhy na vyznamenania sa nedávajú, vyznamenanie sa udeľuje automaticky po roku členstva v hodnostnej skupine. Každý člen má ale právo na to, aby upozornil na prípadné neudelenie, keď na to má nárok.
Stužky k těmto vyznamenáním ...
URL : https://www.armedconflicts.com/Ceskoslovenska-lidova-armada-1960-1990-vyznamenani-t46682#283725Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Řád Klementa Gottwalda


Toto vyznamenanie sa udeľuje za dopĺňanie sekcií faktografických fór a písanie článkov, ktoré sa týkajú osobností ČSĽA alebo ČSSR. Návrh na toto vyznamenanie môže podať hociktorý člen hodnostnej skupiny ČSĽA.Řád rudé zástavy


Vyznamenanie, ktoré sa udeľuje za dopĺňanie faktografických fór a publikovanie článkov, ktoré sa týkajú jednotiek, ktoré slúžily pod ČSĽA. Návrh na toto vyznamenanie môže podať hociktorý člen hodnostnej skupiny ČSĽA.Stužky k těmto vyznamenáním ...
URL : https://www.armedconflicts.com/Ceskoslovenska-lidova-armada-1960-1990-vyznamenani-t46682#283728Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Řád Přátelství


Toto vyznamenanie sa udeľuje za pomoc pri tvorbe faktografických fór, ktoré sa netýkajú ČSĽA a za písanie článkov inej tematiky, akou je ČSĽA a ČSSR. Návrh na toto vyznamenanie môže podať hociktorý člen hodnostnej skupiny ČSĽA, ale aj Admin alebo moderátor príslušného faktografického fóra.Vzorný voják


Udeľuje sa za príspevky v sekciáach o bojovej technike, ktoré sa týkajú ČSĽA.
Návrh na toto vyznamenanie môže podať hociktorý člen hodnostnej skupiny ČSĽA.Stužky k těmto vyznamenáním ...
URL : https://www.armedconflicts.com/Ceskoslovenska-lidova-armada-1960-1990-vyznamenani-t46682#283741Version : 0