Main Menu
User Menu

Military history website

Československé legie - vyznamenání

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vyznamenání čs. legií

Za práce o tématu čs. legií mohou (nejen členové této hodnostní skupiny) získat tato vyznamenání serveru valka.cz:

Řád Sokola - za práci týkající se počátků legií a jejich kořenů (originál vyznamenání)


Medaile Jana Žižky z Trocnova - za práci týkající se jednotlivých jednotek čs. legií (originál vyznamenání)


Zborovská pamětní medaile - za práci týkající se popisu konkrétních bitev čs. legií (originál vyznamenání)


Čs. medaile za vítězství WW1 - za práci týkající se období první světové války a ruské občanské války se zahrnutím čs. legií (originál vyznamenání)


Čs. revoluční medaile - za práci týkající se vzniku Československé republiky, jejího politicého pozadí, domácího odboje (originál vyznamenání)


Dobrovolecký kříž - za práci týkající se války s Polskem a Maďarskem r. 1919 (originál vyznamenání)


Čs. válečný kříž 1919 - nejvyšší vyznamenání, udělované za mimořádný příspěvek k rozvoji tématu prvního odboje a legií na valka.cz (originál vyznamenání)

(vyznamenání uděluje velitel skupiny)
URL : https://www.armedconflicts.com/Ceskoslovenske-legie-vyznamenani-t46691#182791Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Stužky k vyznamenáním ...


- Řád Sokola


- Medaile Jana Žižky z Trocnova


- Zborovská pamětní medaile
URL : https://www.armedconflicts.com/Ceskoslovenske-legie-vyznamenani-t46691#282003Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Stužky k vyznamenáním ...


- Čs. medaile za vítězství WW1


- Čs. revoluční medaile
URL : https://www.armedconflicts.com/Ceskoslovenske-legie-vyznamenani-t46691#282056Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Stužky k vyznamenáním ...


- Dobrovolecký kříž


- Čs. válečný kříž 1919
URL : https://www.armedconflicts.com/Ceskoslovenske-legie-vyznamenani-t46691#282065Version : 0