Main Menu
User Menu

Military history website

Přehled stíhacích es polského letectva 1939-1945

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

pořadíjméno počet sestřelů
1Skalski Stanisław 22 - 2 1/2 - 4 1/3
2Urbanowicz Witold 18 - 0 - 0
3Horbaczewski Eugeniusz 16 1/2 - 1 - 1
4Gładych Bolesław 14 - 2 - 1/2
5Zumbach Jan Eugeniusz 12 1/2 - 0 - 0
6Pisarek Marian 11 - 1 - 2
7Gabszewicz Aleksander 9 1/2 - 1 1/3 - 0
8Maciejowski Michał 9 1/2 - 2 - 1
9Krół Wacław 9 1/2 - 0 - 0
10Szczęsny Henryk 9 1/2 - 0 - 0
11Chudek Aleksander 9 - 1 - 0
12Falkowski Jan 9 - 0 - 0
13Łokucziewski Witold 9 - 3 - 0
14Brzeski Stanisław 8 1/2 - 1 1/2 - 1
15Głowacki Antoni 8 1/2 - 3 - 1
16Szaposznikow Eugeniusz 8 1/2 - 0 - 0
17Ferić Mirosław 8 1/3 - 1 - 1
18Henneberg Zdzisław 8 - 1 - 1
19Jeka Józef 8 - 0 - 0
20Pietrasiak Adolf 7 1/2 - 0 - 0
21Pietrzak Henryk 7 1/2 - 1 - 0
22Drobiński Bolesław 7 - 1 1/2 - 0
23Karubin Stanisław 7 - 0 - 0
24Pniak Karol 6 3/4 - 2 - 1 1/2
25Janus Stefan 6 1/2 - 0 - 0
26Adamek Mieczysław 6 - 0 - 0
27Bełc Marian 6 - 0 - 1
28Łapkowski Wacław 6 1/3 - 0 - 0
29Mümler Mieczasław 6 - 0 - 0
30Paszkiewicz Ludwik Witold 6 - 0 - 0
31Główczyński Czesław 5 1/2 - 2 - 1
32Cwynar Michał 5 1/2 - 0 - 0
33Rutkowski Kazimierz 5 1/2 - 2 - 1
34Witorzeńć Stefan 5 1/2 - 0 - 2
35Bargiełowski Jakub 5 - 0 - 0
36Blok Stanislaw 5 - 1 - 3
37Popławski Jerzy 5 - 0 - 2
38Sołogub Grzegorz 5 - 1 - 0
39Sporny Kazimierz 5 - 2 - 0
40Surma Franciszek 5 - 3 1/3 - 1
41Własnowolski Bolesław 5 - 0 - 0čísla za jménem znamenají sestřely
jisté - pravděpodobné - poškozenézdroj: Józef Zieliński - Asy lotnictwa polskiego, Altair, Warszawa 1994
ISBN 83-86217-2,www.roman.biskupin.wroc.pl, math.fce.vutbr.cz
URL : https://www.armedconflicts.com/Prehled-stihacich-es-polskeho-letectva-1939-1945-t49714#192286Version : 0
MOD