Udělená vyznamenání hodnostních skupin ČSR / ČR

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vážení uživatelé serveru www.valka.cz a členové hodnostních skupin


Vzhledem k tom že na serveru www.valka.cz v rámci hodnostních skupin České republiky kooperuje několik samostatných hodnostních skupin, rozhodli se jejich velitelé udělovat vyznamenání a ocenění v rámci fóra hromadně v tomto diskusním fóru. Vyznamenávání se budou účastnit tyto hodnostní skupiny:


Armáda ČR
Hradní stráž ČR
Vzdušné síly ČR
Československé legie
Československé četnictvo
Československá lidová armáda
Armáda Republiky Československé


Vyznamenání a ocenění budou udělována pololetně vždy k 31.1. a 30.6. příslušného roku v tomto diskusním fóru. Zvláštní vyznamenávání bude probíhat u příležitosti 28.10. pro hodnostní skupiny Armáda Republiky Československé a Československé četnictvo a zároveň budou udělovány věrnostní medaile jednotek ČSR/ČRNyní přistupme k vyznamenávání
Velitel hodnostních skupin Armáda Republiky Československé, Československého četnictva a vrchní velitel hodnostních skupin ČR armádní generál Dav udílí vyznamenání:


Husitskou medaili eфрейтор Z. LUDKOVI za příspěvky týkající se československého odboje.


Řád Přemysla Otakara II. staršímu čtenáři ja.rici.t za příspěvky týkající se osobností československé historie.


Řád Přemysla Otakara II. desiatnikovi Jánu Proškovi za příspěvky týkající se osobností československé historie.


Medaili "Za službu v zahraničí" generálporučíku Martinu Smíškovi za faktografické příspěvky nesouvisející z ČSR.


Medaili "Za službu v zahraničí" generálmajoru Jirkovi Vrbovi za faktografické příspěvky nesouvisející z ČSR.


Řád Černého lva diviznímu generálovi Jiřímu Fidlerovi za faktografické příspěvky mající vztah k historii československé armády.
Velitel hodnostní skupiny Armáda ČR a vrchní velitel hodnostních skupin ČR armádní generál Dav udílí vyznamenání:


Řád Červeného lva generálporučíku Martinu Smíškovi za rozvoj faktografické sekce fora a tvorbu příspěvků zabývající se československou vojenskou technikou.


Řád Červeného lva generálporučíku Darkfoldovi za tvorbu příspěvků zabývající se československou leteckou technikou.Velitel hodnostní skupiny Vzdušné síly ČR generálporučík Darkfold udílí vyznamenání:


Záslužný řád Vzdušných sil AČR II.třídy generálporučíku Martinu Smíškovi za vzornou práci na tématech a příspěvcích týkajících se českého a československého letectví


Záslužný řád Vzdušných sil AČR II.třídy teniente coronelu Tangovi za vzornou práci na tématech a příspěvcích týkajících se českého a československého letectví


Záslužný řád Vzdušných sil AČR II.třídy svobodníku Berymu za vynikající články a vzornou práci na příspěvcích týkajících se českého a československého letectví


Záslužný řád Vzdušných sil AČR III.třídy generálporučíku Martinu Smíškovi za vzornou práci na tématech a příspěvcích týkajících se českého a československého letectví (uděleno společně s vyšším stupněm vyznamenání)


Záslužný řád Vzdušných sil AČR III.třídy teniente coronelu Tangovi za vzornou práci na tématech a příspěvcích týkajících se českého a československého letectví (uděleno společně s vyšším stupněm vyznamenání)


Záslužný řád Vzdušných sil AČR III.třídy svobodníku Berymu za vynikající články týkající se českého a československého letectví (uděleno společně s vyšším stupněm vyznamenání)


Záslužný řád Vzdušných sil AČR III.třídy generálporučíkovi Bukovi za tvorbu příspěvků majících vztah k českému a československému letectví


Záslužný řád Vzdušných sil AČR III.třídy diviznímu generálovi Jiřímu Fidlerovi za tvorbu příspěvků majících vztah k českému a československému letectví


Záslužný řád Vzdušných sil AČR III.třídy brigadier generalu ICEmu za tvorbu příspěvků majících vztah k českému a československému letectví


Záslužný řád Vzdušných sil AČR III.třídy štábnímu koncipistovi Stanislavu Vystavělovi za tvorbu příspěvků majících vztah k českému a československému letectví


Hvězda vzdušných sil AČR diviznímu generálovi Jiřímu Fidlerovi za tvorbu faktografických příspěvků majících vztah k jednotkám československého letectva


Hvězda vzdušných sil AČR rotmistru Lučavkovi za tvorbu faktografických příspěvků majících vztah k jednotkám československého letectva


Hvězda vzdušných sil AČR štábnímu koncipistovi Stanislavu Vystavělovi za tvorbu faktografických příspěvků majících vztah k jednotkám československého letectva


Medaile Mechanika generálporučíku Martinu Smíškovi za příspěvky k pozemním prostředkům majícím vztah k československému letectví


Medaile Mechanika generálporučíku Bukovi za příspěvky k pozemním prostředkům majícím vztah k československému letectví


Medaile Mechanika štábnímu koncipistovi Stanislavu Vystavělovi za příspěvky k pozemním prostředkům majícím vztah k československému letectví


Medaile Mechanika teniente coronelu Tangovi za příspěvky k pozemním prostředkům majícím vztah k československému letectví


Medaile Svornosti chief technicianovi Pytlákovi za příspěvky a články k osobnostem majícím vztah k československému letectví


Medaile Pozorovatele generálporučíku Martinu Smíškovi za fotografické příspěvky mající vztah k českému a československému letectví


Medaile Pozorovatele generálporučíku Bukovi za fotografické příspěvky mající vztah k českému a československému letectví


Medaile Pozorovatele cтаршинobи Dolinovi za fotografické příspěvky mající vztah k českému a československému letectví
Velitel hodnostní skupiny Československé legie praporčík Kapa udílí vyznamenání:


Řád Sokola šikovateli r. l. Pavlu Jaroslavovi Kuthanovi za rozsáhlou sérii článků o počátcích čs. legií od České družiny až po vznik čs. armádního sboru a jeho boje s vojsky Centrálních mocností před uzevřením brestlitevského míru, zakončenou článkem o čeljabinském incidentu, který vyjde 5.2. a udělá tak symbolickou tečku za prvním obdobím čs. legií, které Pavel ve svých pracech mimořádně detailně zmapoval.
Velitel hodnostní skupiny Československá lidová armáda rotmistr Mato.s udílí vyznamenání:


Vzorný voják generálporučíku Martinu Smíškovi za vytvoření a zpracování databáze techniky ČSLA


Vzorný voják generálporučíku Darkfoldovi za tvorbu přehledů československé techniky do které spadá i ČSLA


Vzorný voják teniente coronelu Tangovi za pomoc při tvorbě přehledů československé techniky do které spadá i ČSLA


Vzorný voják desátníku Pohraničníkovi za příspěvky do sekce Uniformy a vybavení,zejména potom za příspěvky týkající se ČSLA


Vzorný voják četaři Lowpassovi za příspěvky do sekce Uniformy a vybavení,zejména potom za příspěvky týkající se ČSLA


Řád přátelství četaři Lowpassovi za příspěvky mimo sekce týkající se ČSLAVšem vyznamenaným a oceněným gratulujeme.
URL : https://www.valka.cz/Udelena-vyznamenani-hodnostnich-skupin-CSR-CR-t55791#204028 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Kôli absencii jednej z medajlí som nútený odložiť jej udelenie do doby, kým nebude zaradená do databázy medajlí ČSĽA.

Za pochopenie ďakujem.

Matej Šalmík

edit z 18.februára 2007, 16:58: Medaile udelené.
URL : https://www.valka.cz/Udelena-vyznamenani-hodnostnich-skupin-CSR-CR-t55791#204033 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Přátelé, v této době si připomínáme 90. výročí vzniku československé aviatiky. Jak si asi všichni uvědomujeme, je toto výročí nejen svátkem pro nás z hodnostní skupiny Vzdušných sil AČR ale i pro všechny kdo se o historii československého letectví zajímají.Proto si z moci mi svěřené dovoluji u příležitosti tohoto výročí udělit řády hodnostní skupiny Vzdušných sil AČR.Záslužný řád Vzdušných sil AČR I.třídy za dlouhodobé a mimořádné zásluhy o rozvoj témat, osvětu a propagaci československého letectví uděluji:


Armádnímu generálu Jiřímu Fidlerovi
Armádnímu generálu Martinu Smíškovi
Generalu de Brigada TangoviZáslužný řád Vzdušných sil AČR II.třídy za dlouhodobé a mimořádné zásluhy o rozvoj témat, osvětu a propagaci československého letectví uděluji:


Armádnímu generálu Jiřímu Fidlerovi (spolu s vyšší třídou řádu)
Plukovníku generálního štábu Kobovi
Brigadier Generalu ICEmuZáslužný řád Vzdušných sil AČR III.třídy za dlouhodobé a mimořádné zásluhy o rozvoj témat, osvětu a propagaci československého letectví uděluji:


Plukovníku generálního štábu Kobovi (spolu s vyšší třídou řádu)
Čatáru Michalu.L
Pułkowniku Standovi
Majoru MART.Inovi
Mladšímu písaři Jaroslavu Matoulkovi
Hauptmannu Panzerovi
Četaři Cvrčkovi
Colonelu Gruppe.drei
Master Aircrewu Elvisovi
Praporčíku MiHlovi
Group Captainu Michalu RakoviMedaili Pozorovatele za tvorbu fotogalerií a vkládání fotografií majících vztah k československému letectví uděluji:


Armádnímu generálu Martinu Smíškovi (bar)
Generálu Bukovi1 (bar)
Лейтенантu Dolinovi404 (bar)
Plukovníku generálního štábu Kobovi
Generalu de Brigada Tangovi
Pułkowniku Standovi
Majoru MART.Inovi
Hauptmannu Panzerovi
Četaři Cvrčkovi
Colonelu Gruppe.drei
Master Aircrewu Elvisovi
Praporčíku MiHlovi
Staršímu čtenáři Janu Dúbravčíkovi
Staršímu čtenáři Pazoutovi
Svobodníku TurboduckoviHvězdu Vzdušných sil AČR za příspěvky a články mající vztah k jednotkám a útvarům se vztahem k československému letectví uděluji:


Generálu Bukovi1
Brigádnímu generálu WeldoviMedaili Mechanika za příspěvky a články o pozemní, zabezpečovací a spojovací technice mající vztah k československému letectví uděluji:


Armádnímu generálu Martinu Smíškovi (bar)
Pułkowniku Standovi
Hauptmannu Panzerovi
Master Aircrewu Elvisovi
Praporčíku MiHlovi
Chef Master Sergeantu Snakemu
Junior Technicianu LukymuMedaili Svornosti za tvorbu příspěvků a článků o osobnostech československého letectví uděluji:


Armádnímu generálu Jiřímu Fidlerovi
Master Aircrewu Elvisovi
Plukovníku generálního štábu Slimovi
Majoru Haspeklovi
Group Captainu Michalu RakoviVšem vyznamenaným gratuluji a děkuji za dosavadní vynikající práci.
URL : https://www.valka.cz/Udelena-vyznamenani-hodnostnich-skupin-CSR-CR-t55791#284683 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more