RUM - šable husárske, 18.storočie

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Husárska šabľa, polovica 18.storočia, Uhorsko


Husárske šable tohto obdobia sú si v mnohých krajinách veľmi podobné. Vychádzajú z uhorského vzoru a spravidla je ich určenie veľmi zložité, pretože unifikácia výzbroje armád sa v tomto období ešte len rozbieha. V rakúskej armáde bol prvý oficiálne zavedený vzor šable pre ľahkú jazdu až vz.1768, ale aj ten sa vyskytuje v obrovskom množstve variant.
Táto zbraň sa vyššie uvedenému vzoru podobá, na druhej strane však sú na nej badateľné určité odlišnosti, typické pre staršie zbrane. Rovnako železná súprava zbrane podľa predpisov z roku 1768 prislúchala zbraniam pre mužstvo, čomu však celkové spracovanie zbrane nenasvedčuje. Rámcovo by sa zbraň dala datovať do obdobia medzi rokmi 1741-1768, ide teda s najväčšou pravdepodobnosťou o autentickú zbraň z obdobia Prusko – Rakúskych vojen, hoci jej priama účasť v týchto bojoch je čiste hypotetická.
Zbraň má železnú súpravu s jednoduchým pásovým košom, kolmo sa napájajúcim na jednoduchú priamu záštitnú priečku s krížovými záchytkami, typickými pre jazdecké zbrane z tohto obdobia. V mieste, kde sa záchytky napájajú na záštitnú priečku vzniká ozdobný kríž. Samotná priečka je ukončená ozdobnou makovičkou.
Rukoväť zbrane je drevená, potiahnutá kožou a spevnená ozdobným nitom, typickým pre zbrane zo staršieho obdobia. Polkruhová hlavica prechádzajúca do chrbta rukoväte, zdobená tromi rytými pásmi.
Silne zahnutá čepeľ prechádzajúca do chrbtového hrotu, s obojstranným plytkým výbrusom a bohatou ryteckou výzdobou. Na vonkajšej strane čepele je to rakúsky orol s nápisom „Reg. Maria Theresia“ (kráľovná Mária Terézia – uhorskou kráľovnou od 25.6.1741), pod nápisom Svätoštefanská koruna a uhorský znak. Na vnútornej strane čepele postava husára na koni s nápisom „Vivat hussar“ (nech žije husár), slnko, pred ktorým sa nachádza motív dvojkríža na trojvrší a pod ním mesiac a nápis, ktorý sa mi nepodarilo rozlúštiť.
Pošva celokovová, z dvomi voľnými závesnými krúžkami, ukončená nevýraznou ostrohou. O autenticite pošvy niesom úplne presvedčený a môže pochádzať až s neskoršieho obdobia. Obvykle sa v tomto období totiž vyskytujú predovšetkým drevené pošvy potiahnuté kožou, spevnené kovaním spravidla z rovnakého kovu ako súprava zbrane.


Zbraň sa momentálne nachádza v súkromnej zbierke.


zdroj:
Jan Šach, Petr Moudrý: Chladné zbrane v habsburskej monarchii, Ars-Arm Praha, ISBN 80-902043-4-1
Môj archív
URL : https://www.valka.cz/RUM-sable-husarske-18-storocie-t60065#216658 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more