Main Menu
User Menu

Military history website

Bloodhound Mk.II

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Bristol Bloodhound Mk.II - protilietadlová riadená strela vyvinutá koncom 50-tych a začiatkom 60-tych rokov 20 storočia modernizáciou PLRK Bloodhound Mk.I. Do výzbroje Royal Air Force zavádzaná od roku 1964, pričom nahradila verziu Mk.I, z výzbroje boli posledné komlety vyradené v júli 1991.


Okrem Británie boli komplety používané Švédskou armádou (s označením RB-68), Švajčiarska (BL-64) a Singapúru (v roku 1994 predané do Barmy).


Oproti predchádzajúcej verzii Mk.I sa Mk.II líšila použitím rádiolokátorov s postupnou vlnou s väčšou odolnosťou proti rušeniu Type 86, alebo Type 87 (neskôr doplnený rádiolokátorom ožiarenia cieľa Type 85). Samotné rakety sa líšili použitím vylepšených náporových motorov Thor, ktoré umožnili väčší dolet a rýchlosť.


Prvá jednotka vyzbrojená vylepšenou variantou PLRK bola 25. peruť RAF, zabezpečujúca obranu základne RAF West Raynham, Norfolk, ktorá bola týmto kompletom postupne vyzbrojovaná od roku 1964.
V roku 1970 boli PLRK Bloodhound Mk.II (spolu s Mk.I) stiahnuté z Britských ostrovov a uložené, časť striel bola presunutá do Nemecka spolu s (25 Squadron RAF). Okrem Británie boli PLRK Bloodhound Mk.II vyzbrojené aj britské protilietadlové jednotky v Juhovýchodnej Ázii - 65 Squadron RAF v Singapúre.
Rakety dislokované v Singapúre boli pri postupnom sťahovaní britských jednotiek z krajiny od roku 1968 postúpené vznikajúcej protivzdušnej obrane tohto štátu (Singapore Air Defence Command's) a zaradené k 170 Squadron Singapúrskej PVO (v roku 1994 vyradené z výzbroje a odpredané Barme).


18.12.1975 sa PLRK Bloodhound Mk.II opäť vracajú na Britské ostrovy. V tento deň je týmto PLRK oficiálne vyzbrojená 85. peruť (No. 85 Squadron) vo West Raynham, Norfolk. Postupne vznikajú jednotlivé letky:
- letka "A" ("A" flight, od 1.6.1976 vyčlenená pre potreby NATO)
- letka "B" ("B" flight, marec 1976) - North Coates)
- letka "C" ("C" flight, júl 1979) - Bawdsey (lokalita kde bola vybudovaná prvá radarová stanica v Británii)


Ďalším prelomom v kariére PLRK Bloodhound Mk.II boli roky 1981-1983, keď boli tieto komplety stiahnuté z Nemecka spolu s 25. peruťou (No. 25 squadron RAF) a dislokované vo Veľkej Británii nasledovne:
- letka "A" ("A" flight) - Barkstone Heat, Lincs
- letka "B" ("B" flight) - Wyton (spolu s veliteľstvom perute)
- letka "C" ("C" flight) - Wattisham, Suffolk.


1.10.1989 je 25. peruť prezbrojená na lietadlá Tornado a jednotky vyzbrojené PLRK Bloodhound boli zaradené k 85. peruti ako letky "D", "E" a "F". V júli 1991 je komplet vyradený z výzbroje.


Protilietadlový raketový systém používal 2 druhy riadiacich a prieskumných rádiolokátorov. Prvým typom, používaným 25. peruťou bol mobilný rádiolokátor Type 86, druhým typom používaným 85. peruťou bol stacionátny rádiolokátor Type 87. Z dôvodu redukcie nákladov bol postupne stacionárny rádiolokátor Type 87 z výzbroje vyraďovaný a nahrádzaný mobilným Type 86.


Takticko-technické charakteristiky:
Dĺžka: 8,46 m
Priemer trupu: 0,546 m
Rozpätie: 2,83 m
Hmotnosť: 2270 kg
Pohon: 2 x náporový letový motor, 4 x štartovací motor na tuhé palivo
Navedenie: pooaktívne rádiolokačné
Rýchlosť: M 2,7
Dosah: 185 km
Zapaľovač: nekontaktný
Bojová hlavica: trieštivo-trhavá s kovovými tyčinkami


Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Bloodhound_SAM
http://www.raf.mod.uk/structure/25squadron.cfm
www.radarpages.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Bloodhound-Mk-II-t634#220321Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

URL : https://www.valka.cz/Bloodhound-Mk-II-t634#3327Version : 0
MOD
F10 museum, Ängelholm, own photo
Bloodhound Mk.II -


Bloodhound Mk.II -


Bloodhound Mk.II -


Bloodhound Mk.II -


Bloodhound Mk.II -


Bloodhound Mk.II -


Bloodhound Mk.II -


Bloodhound Mk.II -


URL : https://www.valka.cz/Bloodhound-Mk-II-t634#541600Version : 0
MOD
Linkoping Museum, own photo
Bloodhound Mk.II -


URL : https://www.valka.cz/Bloodhound-Mk-II-t634#543740Version : 0
MOD