CA - HMS Frobisher (D81)

     
Název:
Name:
HMS Frobisher HMS Frobisher
Originální název:
Original Name:
HMS Frobisher
Kategorie:
Category:
těžký křižník heavy cruiser
Třída:
Class:
Hawkins
Kódové označení:
Pennant Number:
D81
Loděnice:
Builder:
His Majesty´s Dockyard, Devonport /
Založení kýlu:
Laid Down:
02.08.1916
Spuštění na vodu:
Launched:
20.03.1920
Uvedení do služby:
Commissioned:
20.09.1924
Vyřazení ze služby:
Decommissioned:
02.06.1947 (prodán do šrotu v 26.03.1949 / sold for scrap in 26.03.1949)
Velitel:
Commander:
13.01.1942-15.09.1944 Mudford, James Frank Williams (Captain)
15.09.1944-16.03.1945 Brock, Neville Brevoort Carey (Captain)
16.03.1945-DD.MM.RRRR Hewitt, John Graham (Captain)
Jednotka:
Unit:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Posádka:
Crew:
690
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
9906 t 9750 long tons
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
12386 t 12190 long tons
Délka:
Length:
184.4 m 605ft
Šířka:
Beam:
19.81 m 65ft
Ponor:
Draught:
5.26 m 17ft 3in
Pancéřování:
Armour:
boky na přídi: 38-64 mm
boky v centrální části: 76 mm
boky na zádi: 38-57 mm
hlavní paluba: 25-38 mm
horní paluba: 25-38 mm
kryty děl: 25-52 mm
velitelská věž: 76 mm
přepážky: 25 mm
muniční sklady: 13-25 mm
main belt forward: 38-64 mm
main belt amidship: 76 mm
main belt aft: 38-57 mm
main deck: 25-38 mm
upper deck: 25-38 mm
gunshileds: 25-52 mm
conning tower: 76 mm
bulkheads: 25 mm
magazines: 13-25 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
4x parní turbína Brown-Curtiss
10x kotel Yarrow
4x geared steam turbine Brown-Curiss
10x boiler Yarrow
Výkon:
Power:
48470.5 kW při ? ot/min 65000 bhp at ? rpm
Šrouby:
Propellers:
4
Zásoba paliva:
Fuel Load:
2185 t 2150 long tons
Výkony:
Performance:
 
Rychlost:
Speed:
56.5 km/h 30.5 kt
Dosah:
Range:
12964 km při rychlosti 27.8 km/h 7000 nm at speed 15 kt
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
7x 190 mm/45 Mark VI (7xI)
3x 102 mm/45 Mk V (3xI)
2x 40 mm/39 Vickers Mk II (AA/2xI)
6x torpédomet 533 mm (2xI,2xII)


od roku 1927:
7x 190 mm/45 Mark VI (7xI)
4x 102 mm/45 Mk V (4xI)
2x 40 mm/39 Vickers Mk II (AA/2xI)
6x torpédomet 533 mm (2xI,2xII)


od roku 1932:
5x 190 mm/45 Mark VI (5xI)
4x 102 mm/45 Mk V (4xI)
2x 40 mm/39 Vickers Mk II (AA/2xI)
2x torpédomet 533 mm (2xI)


od roku 1937:
2x 102 mm/45 Mk V (4xI)
2x 40 mm/39 Vickers Mk II (AA/2xI)
2x torpédomet 533 mm (2xI)


od prosince 1941:
5x 190 mm/45 Mark VI (5xI)
5x 102 mm/45 Mk V (5xI)
16x Mk VIII (AA/4xIV)
7x 20 mm/70 Oerlikon (AA/7xI)
6x torpédomet 533 mm (2xI,2xII)


od února 1944:
5x 190 mm/45 Mark VI (5xI)
5x 102 mm/45 Mk V (5xI)
16x Mk VIII (AA/4xIV)
7x 20 mm/70 Oerlikon (AA/7xI)
2x torpédomet 533 mm (2xI)


od dubna 1944:
5x 190 mm/45 Mark VI (5xI)
5x 102 mm/45 Mk V (5xI)
16x Mk VIII (AA/2xVIII)
19x 20 mm/70 Oerlikon (AA/19xI)
2x torpédomet 533 mm (2xI)


od dubna 1945:
3x 190 mm/45 Mark VI (3xI)
1x 102 mm/45 Mk V (1xI)
16x Mk VIII (AA/4xIV)
13x 20 mm/70 Oerlikon (AA/13xI)
2x torpédomet 533 mm (2xI)
7x 190 mm/45 Mark VI (7xI)
3x 102 mm/45 Mk V (3xI)
2x 40 mm/39 Vickers Mk II (AA/2xI)
6x torpedo tubes 533 mm (2xI,2xII)


since 1927:
7x 190 mm/45 Mark VI (7xI)
4x 102 mm/45 Mk V (4xI)
2x 40 mm/39 Vickers Mk II (AA/2xI)
6x torpedo tubes 533 mm (2xI,2xII)


since 1932:
5x 190 mm/45 Mark VI (5xI)
4x 102 mm/45 Mk V (4xI)
2x 40 mm/39 Vickers Mk II (AA/2xI)
2x torpedo tubes 533 mm (2xI)


since 1937:
2x 102 mm/45 Mk V (4xI)
2x 40 mm/39 Vickers Mk II (AA/2xI)
2x torpedo tubes 533 mm (2xI)


from December 1941:
5x 190 mm/45 Mark VI (5xI)
5x 102 mm/45 Mk V (5xI)
16x 40 mm/39 Vickers Mk VIII (AA/4xIV)
7x 20 mm/70 Oerlikon (AA/7xI)
6x torpedo tubes 533 mm (2xI,2xII)


from February 1944:
5x 190 mm/45 Mark VI (5xI)
5x 102 mm/45 Mk V (5xI)
16x 40 mm/39 Vickers Mk VIII (AA/4xIV)
7x 20 mm/70 Oerlikon (AA/7xI)
2x torpedo tubes 533 mm (2xI)


from April 1944:
5x 190 mm/45 Mark VI (5xI)
5x 102 mm/45 Mk V (5xI)
16x 40 mm/39 Vickers Mk VIII (AA/2xVIII)
19x 20 mm/70 Oerlikon (AA/19xI)
2x torpedo tubes 533 mm (2xI)


from April 1944:
3x 190 mm/45 Mark VI (3xI)
1x 102 mm/45 Mk V (1xI)
16x 40 mm/39 Vickers Mk VIII (AA/4xIV)
13x 20 mm/70 Oerlikon (AA/13xI)
2x torpedo tubes 533 mm (2xI)
Vybavení:
Equipment:
od roku 1927:
1x katapult pro hydroplán


od prosince 1941:
1x radar Type 273 - vyhledávání hladinových cílů
1x radar Type 281 - vyhledávání vzdušných a hladinových cílů
1x radar Type 285 - dělostřelecký pro PL děla
1x katapult pro hydroplán


od května 1943:
1x radar Type 273 - vyhledávání hladinových cílů
1x radar Type 281 - vyhledávání vzdušných a hladinových cílů
1x radar Type 282 - dělostřelecký pro děla 40 mm
1x radar Type 285 - dělostřelecký pro PL děla
1x katapult pro hydroplán
since 1927:
1x catapult for seaplane


from December 1941:
1x radar Type 273 - surface search
1x radar Type 281 - air and surface search
1x radar Type 285 - fire control for AA guns
1x catapult for seaplane


from May 1942:
1x radar Type 273 - surface search
1x radar Type 281 - air and surface search
1x radar Type 282 - fire control for 40 mm guns
1x radar Type 285 - fire control for AA guns
1x catapult for seaplane
Nesená letadla:
Aircraft Carried:
od roku 1927:
1x hydroplán
since 1927:
1x seaplane
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
PEJČOCH, Ivo, NOVÁK, Zdeněk, HÁJEK, Tomáš: Válečné lodě[4]. 1.vydání. Praha: Naše vojsko s.p. 1993. 374s. ISBN 80-206-0357-3
HRBEK, Ivan, HRBEK, Jaroslav: Loďstva států účastnících se druhé světové války. 1.vydání. Praha: Naše vojsko, 1994. 232s. ISBN 80-206-0245-3
WHITLEY, Michael J.: Cruisers of World War Two. 2.vydání. London: Arms and Armour Press 1996. 292s. ISBN 1-85409-225-1
MILLER, David: The Illustrated Directory of Warships from 1860 to the Present Day. 3.vydání. London: Greenwich Editions 2004. 480s. ISBN 0-86288-677-5
en.wikipedia.org
http://en.wikipedia.org/wiki/Hawkins_class_cruiser
navalhistory.flixco.info
www.uboat.net
www.britainsnavy.co.uk
www.naval-history.net
http://navypedia.org/page/10343
URL : https://www.valka.cz/CA-HMS-Frobisher-D81-t69624#496805 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

CA - HMS Frobisher


Zdroj:
www.geocities.com

URL : https://www.valka.cz/CA-HMS-Frobisher-D81-t69624#304286 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more