Main Menu
User Menu

Military history website

Doporučené formátování článku

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Název článku:
První písmeno velké, ostatní malé

POZOR - neuvádět název článku 2x

Anotace článku:
první písmeno velké na konci tečka,
použít tag P - v editoru položka Paragraph,
nepoužívat tučné pismo, podtržení.

Obsah článku (pokud je uveden):
standardní formátování jako ostatní text - použít tag P - v editoru položka Paragraph.

Obsah článku (pokud je obsah podrobný a uvádí kapitoly a podkapitoly do více úrovní):
první úroveň tagem H2 - Heading 2 (často název kapitoly),
druhá úroveň tag P - položka Paragraph - tučným písmem,
třetí úroveň tag P - položka Paragraph

Nadpis, název kapitoly (ne nadpis článku) :
použít tag H1 - položka Heading 1. Nepoužívat tučné, podtržené písmo. Pokud je tento nadpis delší než jeden řádek, tak pod nadpisem vytvořit volný řádek.

Podnadpis, název podkapitoly:
Použít tag H2 - položka Heading 2. Nepoužívat tučné, podtržené písmo.
Pro další úroveň podnadpisu použít tag H3 - položka Heading 3.

Text odstavce:
použít tag P - položka Paragraph.

Zdroje:
použít tag H6 - položka Heading 6.

Obrázky:
vycentrovat na střed stránky,
maximální šířka obrázku 650px - jestli je potřeba, tak větší rozměr nabídnout pomocí odkazu (kliknutí na obrázek).

Popis obrázku:
Tučným písmen a vycentrovat na střed stránky. Popis se umisťuje ihned pod obrázek do stejného odstavce.

Zdroj obrázku (pokud je uveden přímo u obrázku):
zkoseným písmem a vycentrovat na střed stránky pod popisem obrázku ve stejném odstavci.

Citace, text v uvozovkách:
zkoseným písmen.

Text v kulatých závorkách ():
zkoseným písmen.

Text v tabulkách:
nepoužívat tag P, H1, H2, H3...

Odkaz do poznámek (křížový odkaz):
číslo (uvozené hranatými závorkami []) v horním indexu - použít tag SUP - v editoru položka Supersript (malé x s dvojkou v indexu).

Poznámky:
číslo (uvozené hranatými závorkami []) a text poznámky - použít tag P - položka Paragraph.

Obecně:
článek nezarovnávat do bloku.
Nevkládat volné řádky před a po nadpisech, odstavcích apod. (mimo situace s dlouhým nadpisem (Heading 1)).
Obrázek, jeho popis a zdroj umisťovat do jednoho odstavce (Paragraph) - docílím toho tak, že v editoru za obrázkem nestisku enter (to vytvoří nový odstavec), ale shift+enter čímž vytvořím nový řádek ve stejném odstavci.

Příklad formátování článku:
F-104 Starfighter - Fenomén rychlosti
Africká unie a její role při zajišťování bezpečnosti a stability v Africe
URL : https://www.armedconflicts.com/Doporucene-formatovani-clanku-t70767#217117Version : 0
MOD