Main Menu
User Menu

Military history website

Křivoklát : hrad a okolí - Klára Benešovská - Jan Žižka

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Křivoklát : hrad a okolí - Klára Benešovská - Jan Žižka


Benešovská, Klára - Žižka, Jan. Křivoklát : hrad a okolí. Praha, 1987.


Tato Brožura vydaná ke konci 80 let popisuje hrad Křivoklát - jeho vznik a vývoj. Rovněž obsahuje celou řadu fotografií sice přavážně černobílých ale i tak dosti zajímavých, rovněž je zde několik reprodukcí obrazových vyobrazení k tomu najdeme plánek hradu s vyobrazením jeho stavebních prací jakož i mapku okolí, ke které je pak i rozsáhlejší text popisující zajímavá místa v okolí hradu.
URL : https://www.armedconflicts.com/Krivoklat-hrad-a-okoli-Klara-Benesovska-Jan-Zizka-t74762#274971Version : 0