Main Menu
User Menu

Military history website

CZK - TR1 (poľný translátor)

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Poľný translátor slúži na vytváranie fantómových prípadne superfantómových liniek na poľných dvojdrôtových vedeniach. Fantómové vedenie umožňuje po dvoch linkách (pároch) vybudovať tretiu bez toho aby sa tieto navzájom rušili. Prvé dve linky musia byť vybudované z dvojvodičových vedení. Fantom nie je možné použiť pre telefónu UB alebo AUT, iba pre poľné telefóny systému MB (TP 25 a pod).Zdroj: Spoj-51-2 (1962)
URL CZ: https://www.valka.cz/CZK-TR1-polny-translator-t84562#310901Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZK-TR1-polny-translator-t84562#310901Version : 0
MOD