Main Menu
User Menu

Military history website

CZK - PZK (poľný zosilňovač koncový)

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Poľný zosilňovač koncový sa používa na koncových telefónnych staniciach na zosilňovanie hovoru. Je montovaný do rovnakej skrinky ako TP25. Osadený je jednou elektrónkou. Napájanie je zo žeraviaceho článku a anódovej batérie. Najčastejšie sa používa na zosilnenie prichádzajúcich signálov. Poloha na zosilňovanie odchádzajúcich signálov je blombovaná.
Hmotnosť je cca 3,3 kg aj s príslušenstvom


V súčasnosti sa už nepoužíva.
Zdroj: Spoj-51-2 (1962)
URL CZ: https://www.valka.cz/CZK-PZK-polny-zosilnovac-koncovy-t84564#310906Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZK-PZK-polny-zosilnovac-koncovy-t84564#310906Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Na napájanie sa používal na žeravenie
Suchý článok so vzduchovou depolarizáciou AS2 v civilnej verzii AS4 a na napájanie ánódy špeciálna doštičková batéria 45 V /0,6Ah s vývodmi v podobe veľkých stláčacích kontaktov (podobných ako majú 9 V batérie, iba väčších) Typ 932045 s maximálnym prúdom 20 mA.


Zdroj: vlastná zbierka a katalóg výrobkov Batéria Slaný
URL CZ: https://www.valka.cz/CZK-PZK-polny-zosilnovac-koncovy-t84564#369554Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZK-PZK-polny-zosilnovac-koncovy-t84564#369554Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Obrázky zo skutočného zosilňovača. Zdá sa, že existovali dve verzie anódovej batérie. S drôtovými vývodmi a so zacvakávacími kontaktmi.Anódová batéria (červená) nie je skutočná, ide o repliku v obale zo skutočnej.


PZK je na hornom bielom štítku (na víku) označený modrým lemovaním a na rozdieľ od TP25 nemá na sebe vylisovanú hláskovaciu tabuľku.


Zdroj: vlastná zbierka
URL CZ: https://www.valka.cz/CZK-PZK-polny-zosilnovac-koncovy-t84564#371838Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZK-PZK-polny-zosilnovac-koncovy-t84564#371838Version : 0
MOD
Field amplifier PZK - front view.
Source: private archives.
URL CZ: https://www.valka.cz/CZK-PZK-polny-zosilnovac-koncovy-t84564#414536Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZK-PZK-polny-zosilnovac-koncovy-t84564#414536Version : 0