Tělesné gardy - obecně

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Obecně o tělesných gardách u habsburského dvora


Minimálně od počátku 16. století tvořily součást habsburského dvora gardové útvary. Jejich úkolem bylo zajišťovat bezpečnost panovníka, jeho rodiny a jimi obývaných sídel. Zatímco některé formace skutečně vykonávaly strážní úkoly, existovaly i takové gardové formace, které měly ceremoniální úkoly. Jednalo se o čestné útvary, jejichž posláním bylo spoluvytvářet lesk a prestiž císařského dvora ve Vídni. Až do doby vlády Marie Terezie existovaly jen dvě gardové formace - harcíři a trabanti.


Gardové útvary byly součástí dvora. V jejich čele stál plukovník gard, přičemž tuto funkci vykonával po většinu doby první nejvyšší hofmistr. Gardové jednotky spadaly částečně pod pravomoc prvního nejvyššího hofmistra, částečně pod pravomoc dvorní válečné rady. Velitel gardové jednotky měl v oblasti vnitřní služby stejné pravomoci jako majitel pluku pěchoty. Od roku 1917 přešly pravomoci prvního nejvyššího hofmistra na velitele první tělesné gardy harcířů, který tak od té doby zastával funkci plukovníka gard.


Gardové jednotky nepředstavovaly početně silné útvary. Svým charakterem se tak liší od gardových formací tak, jak je známe z Francie, Pruska či v modernější době ze Sovětského svazu.
URL : https://www.valka.cz/Telesne-gardy-obecne-t88459#328390 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Časová osa


- 1519 - v Dvorním adresáři Maxmiliána I. jsou uvedeny dvě gardové formace - garda harcířů a jízdní a pěší tělesná garda trabantů


- 1745 - příchod švýcarské gardy do Vídně


- 1760 - zřízení uherské šlechtické tělesné gardy


- 1763 - vytvoření menší římsko královské švýcarské gardy pro Josefa II.


- 1763 - zřízení římské královské tělesné jízdní gardy harcířů a císařsko-královské šlechtické tělesné jízdní gardy harcířů


- 1765 - sloučení menší švýcarské gardy se starší švýcarskou gardou
- 1765 - sloučení římské královské tělesné jízdní gardy harcířů a císařsko-královské šlechtické tělesné jízdní gardy harcířů v královskou českou a arcivévodskou rakouskou šlechtickou tělesnou gardu harcířů


- 1767 - rozpuštění švýcarské gardy


- 1850 - zrušení uherské šlechtické tělesné gardy


- 1867 - zřízení královské uherské tělesné gardy, která navazovala na uherskou šlechtickou tělesnou gardu


- 1806 - přejmenování královské české a arcivévodské rakouské šlechtické tělesné gardy harcířů na císařsko-královskou první tělesnou gardu harcířů


... rozpracováno
URL : https://www.valka.cz/Telesne-gardy-obecne-t88459#328395 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more