Main Menu
User Menu

Military history website

Mikrofóny k rádiostaniciam

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pre hlasovú prevádzku sa používajú mikrofónya v niektorých prípadoch laringofóny ktoré snímajú zvuk priamo z chvenia krku, preto sa im hovorí aj nesprávne "krkofóny". Väčšinou sa používali mikrofóny uhlíkové, asi od 60tych rokov sa začali používať aj elektrodynamické (vnútorný systém je ako na slúchadle).
Mikrofóny k rádiostaniciam - Sovietský, uhlíkový, má veľmi silnú pružinu na tlačítku vysielania, ruka sa rýchlo unaví

Sovietský, uhlíkový, má veľmi silnú pružinu na tlačítku vysielania, ruka sa rýchlo unaví
Mikrofóny k rádiostaniciam - Československý, tzv RM kový, niekedy nazývaný žaba pomerne dobrý uhlíkový

Československý, tzv RM kový, niekedy nazývaný "žaba" pomerne dobrý uhlíkový
Mikrofóny k rádiostaniciam - Elektrodynamický, z rádiostanice RM33, pohodlný, s dobrou kvalitou zvuku

Elektrodynamický, z rádiostanice RM33, pohodlný, s dobrou kvalitou zvuku
Mikrofóny k rádiostaniciam - Mikrofón z NDR, jeden z najkvalitnejších mikrofónov, elektrodynamický

Mikrofón z NDR, jeden z najkvalitnejších mikrofónov, elektrodynamický
Mikrofóny k rádiostaniciam - československé laringofóny používané pri rádiostaniciach RF11, RO21

československé laringofóny používané pri rádiostaniciach RF11, RO21
URL CZ: https://www.valka.cz/Mikrofony-k-radiostaniciam-t91414#341761Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Mikrofony-k-radiostaniciam-t91414#341761Version : 0
MOD