Main Menu
User Menu

Military history website

01.01.2021 - Zmena vo velení Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Dňa 31.12.2020 odovzdal funkciu veliteľa Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky genmjr. Ľubomír Svoboda plk. Róbertovi Tóthovi, doterajšiemu zástupcovi veliteľa Veliteľstva vzdušných síl. Ten svoju fukciu začal vykonávať dňa 01.01.2021. Na uvoľnené miesto zástupcu veliteľa Vzdušných síl bol vymenovaný doterajší náčelník štábu Veliteľstva vzdušných síl plk. Ladislav Dovhun.

https://vvzs.mil.sk/94613/?pg=1
https://vvzs.mil.sk/94601/?pg=1
URL : https://www.valka.cz/01-01-2021-Zmena-vo-veleni-Vzdusnych-sil-Ozbrojenych-sil-Slovenskej-republiky-t238036#658219Version : 0
MOD