Main Menu
User Menu

Military history website

06.11.2020 - Ruské námorné logistické centrum v Sudáne

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vláda Ruskej federácie predložila dňa 06.11.2020 prezidentovi Putinovi informáciu o medzištátnej dohode medzi Ruskou federáciou a Sudánskou republikou na vytvorenie Centra materiálno-technického zabezpečenia Vojenského námorníctva Ruskej federáciu na území Sudánskej republiky. Podľa predloženého dokumentu a súvisiacich príloh už vláda Sudánskej republiky s dohodou súhlasila. Sudánska strana poskytne Ruskému námorníctvu bezplatne priestory v Port Sudan pre súčasné nasadenie najviac 4 plavidiel vojenského námorníctva (vrátane plavidiel s nukleárnym pohonom) a 300 príslušníkov Ruských ozbrojených síl. Súčasťou dohody je aj povolenie rozmiestnenia systémov elektronického boja a prostriedkov PVO na ochranu a obranu objektov. Rusko zabezpečí investície do modernizácie infraštruktúry prístavu a vybuduje nové kotvisko pre svoje potreby.

Dohoda ďalej umožňuje Rusku prepraviť cez letiská a prístavy v Sudáne akékoľvek zbrane, muníciu a ďalšie vybavenie potrebné na prevádzku základne a plnenie úloh vojenského námorníctva. Ako protihodnotu sa Rusko zaväzuje poskytnúť pomoc Sudánu pri pátracích a záchranných operáciách a boju proti terorizmu, ak o to orgány krajiny požiadajú. Pre potreby Sudánskych ozbrojených síl je Rusko pripravené poskytnúť bezplatnú dodávku zbraní a materiálu na zabezpečenie protivzdušnej obrany Sudánskej námornej základne v Port Sudane (Flamingo Bay).

Platnosť dohody je 25 rokov s automatickýmn obnovením na ďalšie desaťročné obdobia.


Zdroj: dfnc.ru
publication.pravo.gov.ru
https://t.me/vatfor

06.11.2020 - Ruské námorné logistické centrum v Sudáne - Lokalita kde má byť vybudované logistické centrum Ruskej námornej flotily v Sudáne

Lokalita kde má byť vybudované logistické centrum Ruskej námornej flotily v Sudáne
URL : https://www.valka.cz/06-11-2020-Ruske-namorne-logisticke-centrum-v-Sudane-t236893#654686Version : 0
MOD