Kurýrní letka 1 [1919-1919]

1 Eskadra Łącznikowa

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Název:
Name:
Kurýrní letka 1 1st Liaison Squadron
Originální název:
Original Name:
1 Eskadra Łącznikowa
Datum vzniku:
Raised/Formed:
16.01.1919
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
08.03.1919
Nástupce:
Successor:
Zvědná letka 8 8th Reconnaissance Squadron
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
16.01.1919-08.03.1919 Velitelství leteckých vojsk Generálního štábu
16.01.1919-08.03.1919 Aviation HQ of the General Staff
Dislokace:
Deployed:
16.01.1919-08.03.1919 Varšava

Velitel:
Commander:
16.01.1919-08.03.1919 Berger, Zygmunt (podporucznik pilot)
Výzbroj:
Armament:
Tabulka bude zpracována
Zdroje:
Sources:
Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, Praca zbiorowa pod naczelną redakcją mjr. dypl. pil. Marjana Romeyki, Wydawnictwo Komitetu Budowy Pomnika Ku Czci Poległych Lotników, Warszawa 1933.
Pawlak, Jerzy: Polskie eskadry w latach 1918-1939, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1989
URL : https://www.valka.cz/Kuryrni-letka-1-1919-1919-t66261#384113 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.


POLSKÁ REPUBLIKA 1 ESKADRA ŁĄCNIKOWA
KURÝRNÍ LETKA 1
Datum vzniku 09.(16.?)01.1919
Předchůdce ---
Datum zániku 08.03.1919
Následovník Zvědná letka 8
Nadřízené velitelství 09.(16.?)01.1919-12.02.1919 Velitelství leteckých sil
12.02.1919-08.03.1919 Letecká skupina I
Dislokace 01.1919-03.1919 Warszawa
Velitelé letky 01.1919-03.1919 Herget, Zygmunt
Výzbroj Albatros C-III
01.1919-02.1919 Albatros C-XII / 1905.17
01.1919-02.1919 Albatros C-XII / 1909.17
Rumpler C-I
Literatura Morgała, Andrzej: Samoloty wojskowe w Polsce 1918-1924. Warszawa, Bellona 1997.
Pawlak, Jerzy: Polskie eskadry w latach 1918-1939. Warszawa, WKŁ 1989.
Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa. Warszawa 1933.
Wyszczelski, Lech: Wojsko Polskie w latach 1918-1921, Neriton, Warszawa 2006.
URL : https://www.valka.cz/Kuryrni-letka-1-1919-1919-t66261#278545 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

1 Eskadra Łącznikowa – Kurýrní letka 1


16.ledna 1919 byl jmenován velitel letky a tím bylo zahájeno její formování na varšavském letišti. Jejím úkolem bylo letecké spojení mezi Vrchním velitelstvím a ústředními orgány na jedné straně s provinčními orgány a frontovými veliteli na straně druhé. Byla podřízena Vrchnímu veliteli. Zanikla 8. března 1919 přejmenováním na Zvědná letka 8 (8 Eskadra Wywiadowcza).


Velitel letky:
Podporučík pilot Zygmunt Herget (16.1.1919 – 8.3.1919)


Výzbroj:
Albatros C.XII – 2 kusy
Albatros C.III – 1 kus
Rumpler C.I – 1 kusZdroj: Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, Praca zbiorowa pod naczelną redakcją mjr. dypl. pil. Marjana Romeyki, Wydawnictwo Komitetu Budowy Pomnika Ku Czci Poległych Lotników, Warszawa 1933.
URL : https://www.valka.cz/Kuryrni-letka-1-1919-1919-t66261#234650 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more