Main Menu
User Menu

Military history website

1. dělostřelecká brigáda [1914-1919]

1. Feldartillerie -Brigade

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

1.Feldartillerie-Brigade
1. brigáda poľného delostrelectva


Sídlo jednotky:


1914 - Königsberg (Kaliningrad, Rusko)


Podriadené jednotky:1. Ostpreußisches Feld-Artillerie-Regiment Nr.16
Pluk poľného delostrelectva (1. východopruský) č. 16


2. Ostpreußisches Feld-Artillerie-Regiment Nr.52
Pluk poľného delostrelectva(2. východopruský) č. 52


Nadradené stupne:


1914


8. Armee - 8. armáda
I. Armee-Korps - I. armádny zbor
1.Division - 1. divíziaVeliteľ:Zdroje:


wiki.genealogy.net


https://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/1-delostrelecka-brigada-1914-1919-t65198#232250Version : 0
MOD