1. baterie 3. oddílu jízdního dělostřelectva [1939-1939]

1 bateria 3 Dywizjonu Artylerii Konnej / 1st Battery of the 3rd Mounted Artillery Battalion

     
Název:
Name:
1. baterie 3. oddílu jízdního dělostřelectva
1st Battery of the 3rd Horse Artillery Battalion
Originální název:
Original Name:
1 bateria 3 Dywizjonu Artylerii Konnej
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
1. baterie 3. oddílu jízdního dělostřelectva
1st Battery of the 3rd Horse Artillery Battalion
Datum zániku:
Disbanded:
19.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:


Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-09.09.1939 3. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
09.09.1939-10.09.1939 bez nadřízeného velitelství 2)
10.09.1939-19.09.1939 3. oddíl jízdního dělostřelectva
24.08.1939-09.09.1939 3rd Horse Artillery Battalion (Command)
09.09.1939-10.09.1939 without higher command
10.09.1939-19.09.1939 3rd Horse Artillery Battalion
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-28.08.1939 Podbrodzie (lit. Pabradė)/kasárny oddílu /
28.08.1939-29.09.1939 Podbrodzie (lit. Pabradė)-Vilno (Vilnius)/Porubanek (lit. Kirtimai)/přesun po železnici /
30.08.1939-31.08.1939 Porubanek (lit. Kirtimai) /-Lida-Baranowicze-Brest nad Bugem / -Varšava-Rogów/přesun po železnici /
01.09.1939-02.09.1939 prostor Rogów/Brzeziny-lesy severovýchodně Piotrków Trybunalski/noční přesun /
02.09.1939-03.09.1939 lesy severovýchodně Piotrków Trybunalski/? /
03.09.1939-04.09.1939 lesy severovýchodně Piotrków Trybunalski-lesy prostor Lubień/noční přesun /
04.09.1939-05.09.1939 lesy prostor Lubień (05.09.1939 boj)/? /
05.09.1939-06.09.1939 lesy prostor Lubień-les východně Sulejów/noční přesun /
06.09.1939-07.09.1939 les východně Sulejów-???-les západně Przysucha/noční přesun /
07.09.1939-08.09.1939 les západně Przysucha-???-prostor Jedlińsk-???/noční přesun /
08.09.1939 ???-???-prostor Świerże Górne/přesun /
09.09.1939 1 km západně Świerże Górne-les severně Podzamcze-východně Maciejowice (Oronne?)/přesun /
10.09.1939-16.09.1939 východně Maciejowice (Oronne?) (14.-16.09.1939 boj)/? /
16.09.1939 východně Maciejowice (Oronne?) (boj)-prostor Samogoszcz/přesun /
16.09.1939-17.09.1939 prostor Samogoszcz (?)-Wilga-prostor Czarnowiec-prostor Sobienki-prostor Osieck-les severně Pogorzel/noční přesun /
17.09.1939-18.09.1939 les severně Pogorzel-Regut-Dąbrówka-východně Otwock-lesy v prostoru Mlądz/noční přesun /
18.09.1939-19.09.1939 lesy v prostoru Mlądz-prostor Falenica/noční přesun /
19.09.1939 prostor Falenica (boj)/? /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-10.09.1939 Sporschill, Stefan Jan (kapitan artylerii)
10.09.1939-19.09.1939 Kuźmiński, Antoni (porucznik artylerii)
Výzbroj:
Armament:
Baterie jízdního dělostřelectva
09.09.1939 byla při bombardování u mostu v prostoru Świerże Górne ztracena jedna hlomozna.
16.09.1939 byl v boji s tanky tankové divize „Kempf“ východně od Maciejowic ztracen 1 kanon i s většinou obsluhy.
Poznámka:
Note:
1) Baterie byla po celodenním boji s jednotkami 11 pěší divize (Głowacki uvádí mylně 1. pěší divize) a částmi tankové divize „Kempf“ v rámci oddílu rozpuštěna. Zbývající kanony byly zničeny.
2) 09.09.1939 byla baterie při přechodu přez most přes řeku Vislu u obce Świerże Górne bombardována Junkers Ju 87 B pravděpodobně od I./St.G 76. Baterie se ukryla v příbřežním porostu a se zbytkem oddílu ztratila kontakt. Kontakt se 3. baterií a většinou spojovací čety byl navázán teprve 10.09.1939.

Zdroje:
Sources:

Jarno, Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
Witold: 13. Dywizja Piechoty w wojnie 1939 roku, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Warszawa 2012
Maksimiec, Stanisław: Armia „Lublin“ we wrześniu 1939 roku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/1-baterie-3-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t185259#540743 Version : 0

Command assembly 1. battery 3. section line artillery:[/heading]
battery commander – 24.08.1939-10.09.1939 artillery captain Stefan Jan Sporschill 1)
10.09.1939-19.09.1939 lieutenant of artillery Antoni Kuźmiński 2)
recon (zvědný) officer – 24.08.1939-19.09.1939 second lieutenant of artillery in reserve Witold Mateusz Wiełłowicz 3)
fire officer – 24.08.1939-10.09.1939 lieutenant of artillery Antoni Kuźmiński 2)
10.09.1939-19.09.1939 second lieutenant of artillery in reserve Feliks Jaguczański 4)
commander Even. platoon – 24.08.1939-09.09.1939 second lieutenant of artillery Zdzislaw Florian Maltz 5)
09.09.1939-19.09.1939 ???, ???
the commander of the II. platoon - 24.08.1939-10.09.1939 1939 second lieutenant of artillery in reserve Feliks Jaguczański 4)
10.09.1939-19.09.1939 ???, ???

Note:
1) (02.09.1897- 04.05.1941). To 10.09.1939 was the commander of the 1. battery. After the crossing of the river Vistula (09.09.1939) took over 10.09.1939 command of the assembled forces of the rest of the section (without command). After the dissolution of the remnants of the section, he escaped capture and hid with his family in the town of Otwock. There he died of typhoid fever. Here is stated the date of death according to the internet resource # 1, DD.MM.1940 – according to the Głowackého, DD.12.1941 according to the Zarzyckého.
2) (16.05.1912-11.04.1984). After the dissolution of the remnants of the section escaped captivity and 25.09.1939 joined to the part of the Replacement of the centre the cavalry "Łuków". According to the internet source no. 1 fell into German captivity (however, it is not included in the list of captured) and after the liberation he remained in the west, where the demobilisation in 1947, the year he served in the Polish exile army. There he was promoted to the rank of captain. After demobilisation and stay in the Uk he emigrated to the USA. He died in Grand Rapits.
3) (15.06.1902-DD.MM.194R). After the dissolution of the remnants of the section escaped captivity and joined the armed resistance. Internet source no. 1 states that fell into German captivity. According to the internet source no. 3 was killed in the ranks of the the Earth's army.
4) (15.05.1905-DD.MM.YYYY). Głowacki reported mistakenly Jaguczyński. After the dissolution of the residues section, forced his way into besieged Warsaw, where he fell 28.09.1939 into captivity. Survived the war. His articles on battles 3. section line of artillery in September 1939 were published in London and its report on activity in September 1939 is saved in Instytut Polski i Muzeum im. gen Sikorskiego in London. As a lieutenant he was awarded the Silver cross to the Order of Virtuti Militari. His successor in the post of platoon commander is not in the sources given.
5) (04.05.1913-) For Głowackého and Zarzyckého listed as a lieutenant. In schématizmu from march 1939 is not listed. 09.09.1939 was sent to the commander of the battery to make contact with the rest of the section. For unknown reasons, the battery returned and joined the group led by the commander of the section. It is not listed in the list of losses not captured. His successor in the post of platoon commander is not in the sources given.

Sources:
www.stankiewicze.com
www.wbc.poznan.pl
http://www.straty.pl/index.php/pl/szukaj-w-bazie

Głowacki, mr ludwik: Obrona Warszawy i Modlina on tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
Fish, Ryszard-Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo "Barwa i Broń", Warszawa 2007
.
URL : https://www.valka.cz/1-baterie-3-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t185259#540749 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more