Main Menu
User Menu

Military history website

1. brigádní bojový tým 1. pěší divize [2009- ]

1st Brigade Combat Team, 1st Infantry Division

1st Brigade Combat Team, 1st Infantry Division (1st ABCT, 1st ID / Devil Brigade)

     
Název:
Name:
1. brigádní bojový tým 1. pěší divize
Originální název:
Original Name:
1st Brigade Combat Team, 1st Infantry Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
16.09.2009
Předchůdce:
Predecessor:
1. brigáda 1. pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
16.09.2009-DD.MM.RRRR 1. pěší divize
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Junction City, Fort Riley

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Armstrong , Charles S. (Colonel)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
16.09.2009-DD.MM.RRRR 1. prapor 16. pěšího pluku
DD.MM.2009-DD.MM.RRRR 2. prapor 34. obrněného pluku
16.10.2014-DD.MM.RRRR 3. prapor 66. obrněného pluku
DD.10.2014-DD.MM.RRRR 1. ženijní prapor
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. eskadrona 4. jezdeckého pluku
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. prapor 5. polního dělostřeleckého pluku

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1. obrněný brigádní bojový tým 1. pěší divize
Zdroje:
Sources:
history.army.mil
home.army.mil
en.wikipedia.org
URL : https://www.armedconflicts.com/1st-Brigade-Combat-Team-1st-Infantry-Division-t209517#591936Version : 0
MOD
Combat technique 1. the armored brigade combat team 1. infantry division with the lands 20. January 2019 in belgian Antwerp in the framework of the exchange of units in operation Atlantic Resolve. In Europe will serve 9 months.

Video by Pfc. Charles Thorman
.
URL : https://www.armedconflicts.com/1st-Brigade-Combat-Team-1st-Infantry-Division-t209517#625308Version : 0
MOD
Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.


  • Velitelství a velitelská rota
  • 1. eskadrona 4. jezdeckého pluku
  • 1. prapor 16. pěšího pluku
  • 2. prapor 34. obrněného pluku
  • 3. prapor 66. obrněného pluku
  • 1. prapor 5. polního dělostřeleckého pluku
  • 1. ženijní prapor
  • 101. brigádní zabezpečovací prapor
Rozpracováno - úkol / Under Construction - task
URL : https://www.armedconflicts.com/1st-Brigade-Combat-Team-1st-Infantry-Division-t209517#591937Version : 0
MOD