1. jazdecká divízia [1918]

1 ja kavalerijskaja divizija

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

1-я кавалерийская дивизия


19.06. 1918 sa začala formovať z dobrovoľníkov z 2. jazdeckej divízie bývalej cárskej armády ako Jazdecká divízia moskovského vojenského okruhu.
10.09. 1918 – premenovaná na Moskovskú jazdeckú divíziu a 28.02. 1920 na 1. jazdeckú divíziu.
31.12. 1920 – prevedená na 35. jazdeckú brigádu 12. jazdeckej divízie.


Nadriadené jednotky:
06. 1918 – 05. 1919 – Moskovský vojenský okruh
05. 1919 – 08. 1919 – 4. armáda
08. 1919 – 12. 1920 – 11. armáda


Bojová činnosť:
06. 1919 – boje s bielimi kozákmi o mesto Uralsk
07. 1919 – boje s protisovietskimi oddielmi v okolí mesta Krasnyj Kut
08. 1919 – 09. 1919 – ochrana ľavého brehu Volhy, účasť na bojoch na rieke Eruslan
10. 1919 – 11. 1919 – boje o mesto Žitkur
01. 1920 – 03. 1920 – premiestnená do Azerbajdžanu, likvidovala bielogvardejské „bandy“ v Lenkoranskom újazde a v Muganskej stepi
08. 1920 – 12. 1920 – chránila štátnu hranicu s Iránom


Náčelníci divízie:
26.07. 1918 - 10.05. 1918 – Stepanov V. V. В.В. Степанов
10.05. 1919 - 11.11. 1919 – Žajvoronkov S. P. С.П. Жайворонков
10.11. 1919 - 23.11. 1919 – Kort O. A. О.А. Корт
23.11. 1919 - 24.11. 1919 – Metsuen-Dannenstern A. F. – dočasne poverený А.Ф. Метсуэн–Данненштерн
24.11. 1919 - 01.12. 1919 – Gettich A. K. А.К. Геттих
01.12. 1919 - 28.12. 1919 – Kort O. A. О.А. Корт
28.12. 1919 - 01.06. 1920 – Gettich A. K. А.К. Геттих
01.06. 1920 - 29.06. 1920 – Metsuen-Dannenstern A. F. – dočasne poverený
29.06. 1920 - 04.07. 1920 – Kropotov – dočasne poverený Кропотов
04.07. 1920 - 14.07. 1920 – Metsuen-Dannenstern A. F. – dočasne poverený
17.07. 1920 - 08.11. 1920 – Orlov I. P. И.П. Орлов
08.11. 1920 - 23.12. 1920 – Vodopjanov V. F. В.Ф. Водопьянов
23.12. 1920 - 31.12. 1920 – Gettich A. K. А.К. Геттих


Zdroj:
http://rkka.ru/ihandbook.htm
URL : https://www.valka.cz/1-jazdecka-divizia-1918-t68904#242057 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more