Main Menu
User Menu

Military history website

1. královská bavorská dělostřelecká brigáda [1914-1919]

1. (kgl.bayer.) Feldartillerie-Brigade

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

1. (kgl.bayer.) Feldartillerie-Brigade
1. brigáda poľného delostrelectva ( kráľovská bavorská)


Sídlo jednotky:


1914 - Mníchov


Podriadené jednotky:Kgl. Bayer. 1. Feldartillerie-Regiment Prinz-Regent Luitpold
Pluk poľného delostrelectva princa regenta Luitpolda bavorského (1. kráľovský bavorský)


Kgl. Bayer. 7. Feldartillerie-Regiment
Pluk poľného delostrelectva (7. kráľovský bavorský)


Nadradené stupne:


1914


5. Armee - 5. armáda
I. Armee-Korps (kgl. Bayer.) - I. armádny zbor ( kráľovský bavorský)
1.Division (kgl.württemb.) - 1. divízia ( kráľovská bavorská)Veliteľ:Zdroje:


wiki.genealogy.net


http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/1-kralovska-bavorska-delostrelecka-brigada-1914-1919-t65293#232431Version : 0
MOD