Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

1. královská bavorská pěší divize [1914-1919]

1. (kgl.bayer.) Infanterie-Division

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

1. Infanterie-Division (kgl.bayer.)
1. pešia divízia ( kráľovská bavorská)


Sídlo jednotky:


1914 - MünchenPodriadené jednotky:


1. (kgl.bayer.) Infanterie-Brigade / München
1. pešia brigáda (kráľovská bavorská) / sídlo: Mníchov


2. (kgl-bayer-) Infanterie-Brigade / München
2. pešia brigáda (kráľovská bavorská) /sídlo: Mníchov


1.(kgl.bayer.) Kavallerie-Brigade / München
1. jazdecká brigáda (kráľovská bavorská) / sídlo: Mníchov


1.(kgl bayer) Feldartillerie-Brigade / München
1. brigáda poľného delostrelectva ( kráľovská bavorská) / sídlo: Mníchov


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


Königlich Bayerisches Chevaulegers-Regiment Nr. 8
Švališersky pluk (kráľovský bavorský) č. 8


Königlich BayerischesDivision-Brückentrain-Abteilung 1
Kráľovský bavorský divízny oddiel tylovej stavby mostov ( kráľovský bavorský) č. 1


Nadradené stupne:


6. Armee -6. armáda
I. Armeekorps (kgl.bayer.) – 1. armádny zbor ( kráľovský bavorský)
Velitelia:1914 –


Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/1-kralovska-bavorska-pesi-divize-1914-1919-t67005#237034Version : 0
MOD
Reklama