Main Menu
User Menu

Military history website

10. pěší divize [1914-1919]

10. Infanterie-Division

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

10. Infanterie-Division
10. pešia divízia


Sídlo jednotky:

1914 - Posen ( Poznaň, Poľsko)Podriadené jednotky:


19. Infanterie–Brigade / Posen
19. pešia brigáda / sídlo: Poznaň


20. Infanterie–Brigade / Posen
20. pešia brigáda /sídlo: Poznaň


10.Kavallerie–Brigade / Posen
10. jazdecká brigáda / sídlo: Poznaň


10. Feldartillerie –Brigade / Posen
10. brigáda poľného delostrelectva / sídlo: Poznaň


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


Jäger-Regiment zu Pferde 1
Jazdecký strelecký pluk č. 1


Division-Brückentrain-Abteilung 10
Divízny oddiel tylovej stavby mostov č. 10


Nadradené stupne:


5. Armee - 5. armáda
V. Armeekorps – 5. armádny zbor
Velitelia:1914 –Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/10-pesi-divize-1914-1919-t66394#234966Version : 0
MOD