Main Menu
User Menu

Military history website

102 mm L/45 BL Mark IX

4-in/45 BL Mark IX

     
Název:
Name:
102 mm L/45 BL Mark IX
Originální název:
Original Name:
4-in/45 BL Mark IX
Výrobce:
Producer:
?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1913-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
2382
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Použití:
Use:
3-hlavňová lafeta TI Mark I / TI Mark I Triple Mounting
1-hlavňová lafeta CPI / CPI Single Mounting
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost:
Weight:
2154 1) kg
Ráže:
Calibre:
102 mm
Náboj:
Cartridge:
?
Délka hlavně:
Barrel Length:
4506 mm
Celková délka:
Overall Length:
4689 mm
Používaná munice:
Ammo Used:
? (výbušná)
? (průbojně-výbušná)
Výkony:
Performance:
 
Maximální dostřel:
Maximum Range:
12,6 km
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
10-12 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
800.1 m/s
Poznámka:
Note:
1) se závěrem
bez závěru: 2096 kg


BL - Breech Loading (závěrem nabíjené, označení pro kanony s dělenou municí)
Zdroje:
Sources:
http://www.navweaps.com/Weapons/WNBR_4-45_mk9.htm
.
URL : https://www.valka.cz/102-mm-L-45-BL-Mark-IX-t195395#562695Version : 0
MOD