11.01.2008 - Zomrel veterán Michail Minin, vojak, ktorý vztýčil vlajku na Reichstagu

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

11. januára 2008 15:23
Prevzané z ČTK
Vojnový veterán Michail Minin, ktorý podľa historických zistení ako prvý sovietsky vojak vztýčil v máji 1945 víťaznú červenú vlajku na budove Ríšskeho snemu v Berlíne, zomrel vo štvrtok vo veku 85 rokov v ruskom Pskove. Informovala o tom Komsomolskaja Pravda.
Samotné prvenstvo vztýčenia vlajky bolo ešte dlho po vojne nejasné, pretože toto symbolické gesto víťazstva nad nacistickým Nemeckom bolo z propagandistických dôvodov o niečo neskôr nafilmované, avšak už s inými aktérmi. Filmové zábery ale majú svoju magickú moc, a preto boli dlho za aktérov vztýčenia vlajky považovaní seržanti Jegorov a Kantaria, ktorí túto scénu opäť oficiálne zinscenovali pre vojnového kameramanaČervenej armády Romana Karmena.


Po desaťročiach sporov bol nakoniec určený Michail Minin, kto skutočne ako prvý vztýčil červenú vlajku na budovu Ríšskeho snemu. Minin to údajne urobil vzápätí po dobytí budovy, kde ešte v bezprostrednom okolí nebolo príliš bezpečne a taktiež tam neboli žiadni kameramani.


Videolink
www.ta3.com
Text
spravy.pravda.sk
Foto
http://www.flickr.com/photos/gavrila/2185551208/
URL : https://www.valka.cz/11-01-2008-Zomrel-veteran-Michail-Minin-vojak-ktory-vztycil-vlajku-na-Reichstagu-t68754#241161 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

V tisku jsem před časem narazil na zcela vážně prezentovanou informaci, že p. Minin nebyl přizván k opakovanému sehrání scény vztyčení vlajky nad Reichstagem i proto, že byl propagandisticky nevhodný. Nestraník a sice statečný, ale nepříliš vzorný voják. Proto byli vybráni noví "herci", reprezentanti národností (Rus a Nerus) a politicky vhodní - straník a komsomolec.
URL : https://www.valka.cz/11-01-2008-Zomrel-veteran-Michail-Minin-vojak-ktory-vztycil-vlajku-na-Reichstagu-t68754#241187 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jako příloha současné foto z holandského zpravodaství.
URL : https://www.valka.cz/11-01-2008-Zomrel-veteran-Michail-Minin-vojak-ktory-vztycil-vlajku-na-Reichstagu-t68754#241188 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more