Main Menu
User Menu

Military history website

11. letecká základna [1991-1992]

11th Air Base

     
Název:
Name:
11. letecká základna
Originální název:
Original Name:
11. letecká základna
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.05.1991
Předchůdce:
Predecessor:
23. letištní prapor
a 5. prapor radiotechnického zabezpečení
a Letištní správa Žatec
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
11. letecká základna Žatec
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.05.1991-31.12.1992 3. divize protivzdušné obrany
Dislokace:
Deployed:
01.05.1991-31.12.1992 Žatec, letiště /
Velitel:
Commander:
01.05.1991-31.12.1992 Fiala, Jaroslav (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.05.1991-01.11.1991 23. letištní rota "S"

Ručně vyplněné položky:
01.05.1991-31.12.1992 Velitelství základny
01.05.1991-31.12.1992 Letištní rota
01.05.1991-31.12.1992 Rota zabezpečení letového provozu
01.05.1991-31.12.1992 Rota bojového zabezpečení
01.05.1991-31.12.1992 Rota týlového zabezpečení týlových a technických jednotek
01.05.1991-31.12.1992 Rota technického zabezpečení týlových a technických jednotek
01.05.1991-31.12.1992 Rota radiotechnického zabezpečení
01.05.1991-31.12.1992 Rota spojení a radiotechnického zabezpečení
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.05.1991-31.12.1992 Žatec VÚ 4928
Zdroje:
Sources:
SpA AČR Olomouc - Fond útvaru "11. letecká základna a jejich předchůdci" - Svět křídel 2008
URL CZ: https://www.valka.cz/11-letecka-zakladna-1991-1992-t50465#193963Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11th-Air-Base-t50465#193963Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Hlavní funkcionáři:
Velitel základny: pplk. Ing. Fiala Jaroslav
Pomocník velitele pro vyšetřování: mjr. Ing. Přikryl Jozef
ZV základny pro týl: pplk. Horský Václav
ZV základny pro výzbroj: pplk. RSDr. Pípal Milan
ZV základny pro RTZ: pplk. Ing. Tausch Jindřich
Náčelník štábu: mjr. Pešička Zdeněk
Náčelník letištního zabezpečení: por. Ing. Frolík Stanislav
Náčelník povětrnostní služby LPS: mjr. Ing. Piwko Robert
Náčelník let. stanoviště řízení letů: mjr. Oláh Jozef
Technická skupina
Náčelník služby zásob. let. municí: mjr. Ing. Kavka Zdeněk
Náčelník služby raketové a děl. výzbroje: pplk. Štěpánek Pavel
Náčelník služby let. techn. zásobování mjr. Ing. Chlumecký Vladimír
Náčelník automobilní služby: mjr. Ing. Hauzner Jiří
Náčelník kontrolně technické stanice: npor. Gryga Antonín
Náčelník letištní provozní služby: por. Ing. Štefunda Jan
Důstojník pro opravy a zásobování: pplk. Kelovský Jozef
Organizace „Letecké základny:
-Velitelství základny
Velitel základny; ZV pro týl; ZV pro výzbroj; ZV pro RTZ; NŠ; Zástupce NŠ; Náčelník taj. spisovny; Náčelník skupiny soc. řízení, Náčelník klubu; Náčelník výpočetního místa; Náčelník ÚES; Náčelník finanční služby; Náčelník proviantní služby; Náčelník požární služby; Náčelník chemické služby; Náčelník ženijní služ.; Náčelník VSB; Náčelník letištního zabezpečení; Náčelník povětr. služby LPS; Náčelník LSŘL
- Skupina řídících přistání
(Stálý řídící létání letištního stanoviště řízení letů)
- Technická skupina:
Náčelník služby zásobování leteckým materiálem (LM); Náčelník služby raketové a dělostřelecké výzbroje; Náčelník služby leteckého technického zásobování; Náčelník automobilní služby; Náčelník kontrolně technické stanice; Náčelník letištní provozní služby; Důstojník pro opravy a zásobování
Letištní, bojové a týlové zabezpečení u „Letecké základny“:
1. Letištní rota:
Velitel roty,
Letištní četa, Ženijní četa, Letištní ženijní družstvo
2. Rota zabezpečení letového provozu:
Velitel roty ZLP;
Letištní provozní četa; Automobilní technická četa; Četa technické požární záchranné hotovosti
3. Rota bojového zabezpečení:
Velitel roty bojového zabezpečení (BZ,
Strážní četa, Protiletadlová baterie
4. Rota týlového zabezpečení týlových a technických jednotek:
Velitel roty,
Četa technického zabezpečení (TZ); Četa údržby objektů; Skupina skladování a přepravy PHM, Laboratoř PHM;
Sklady: Sklad nedotknutelných zásob (NZ) ; Chemický sklad; Výstrojní sklad
5. Rota technického zabezpečení týlových a technických jednotek:
Velitel roty;
Automobilní dílna; Ženijní dílna;
Sklady: Sklad nedotknutelných zásob techniky; Sklad letecké výzbroje a munice; Sklad leteckého technického materiálu (LTM); Sklad automobilního materiálu; Sklad spojovacího, radiotechnického a radiolokačního (RTZ a RL) materiálu

Radiotechnické zabezpečení v „Letecké základně“:
U velitelství základny byl ZV základny pro RTZ fakticky velitelem celé službě RTZ na letišti a jeho nejbližšími odborní spolupracovníci byly ve skupině spojení a RTZ.
Skupina spojení a RTZ
(náčelník, zástupce náčelníka, spojovací náčelník, inženýr skupiny)
Zabezpečovací jednotky tvořily:
1. rota radiotechnického zabezpečení (RTZ)
2. rota spojení a radiotechnického zabezpečení

1. Rota radiotechnického zabezpečení
(velitel roty RTZ)
- a) Radionavigační systém (náčelník systému)
- b) Skupina přistávacích radiových majáku (náčelník skupiny/ systému)
- c) Skupina zabezpečení přistání (náčelník skupiny/systému)
- d) Radiolokační přistávací systém (náčelník systému; velitel RPL-5, velitel RPL-4)
- e) Systém RTZ letiště (letů)
- f) VKV/UKV zaměřovač
- g) Družstvo světlo technického zabezpečení
- h) Dozorčí spojení a RTZ LSŘL
2. Rota spojení a radiotechnického zabezpečení
(velitel roty, zástupce velitele roty)
- a) Spojovací uzel letiště (náčelník spojovacího uzlu)
- b) Skupina radiotechnického zabezpečení VS (náčelník skupiny)
- c) Technický sál (velitel družstva)
- d) Dozorčí spojení a RTZ LSŘL
- e) Dílna spojení a RTZ

Podle TMP působí u LZ na úseku RTZ a spojení 27 důstojníků a praporčíků.
***
Ještě před reorganizací praporu RTZ do Letecké základny, byla Zvláštním rozkazem velitele útvaru provedena řada technických a organizačních opatření. Hlavním cílem bylo vyčlenění potřebné techniky a prostředků pro budoucí potřebu a zároveň příprava nadpočetné techniky k odsunu k určeným zařízením, ale také vyřazení technicky zastaralých či nefunkčních prostředků.
Celá tíha ležela na bedrech zástupce velitele pro věci technické, dále velitelů 1. a 2. roty RTZ, v jejichž v účetním stavu byla.
Musela se připravit veškerá technická dokumentace, uzavřít provozní sešity automobilní techniky, záznamníky souprav spojovacích a radiotechnických prostředků, elektrocentrál, soupisy materiálu a předmětů. Prostředky přebírali velitelé a náčelníci skupin a systému nově ustanovených podle nových TMP. A velitelé nově zřízených rot LZ pak provedli cestou EÚS letištního praporu vnitřní přeúčtování.


Zdroj: Správní archiv Olomouc - Fond útvaru
URL CZ: https://www.valka.cz/11-letecka-zakladna-1991-1992-t50465#296973Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11th-Air-Base-t50465#296973Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Znak 11. letecké základny


Zdroj: vlastní sbírka
11. letecká základna [1991-1992] - (vlastní sbírka)

(vlastní sbírka)
11. letecká základna [1991-1992] - (Foto Ing. Karel Krejčí)

(Foto Ing. Karel Krejčí)
URL CZ: https://www.valka.cz/11-letecka-zakladna-1991-1992-t50465#354582Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11th-Air-Base-t50465#354582Version : 0
Source: Aviation and aerospace, vol. 1992, no. 26
.
URL CZ: https://www.valka.cz/11-letecka-zakladna-1991-1992-t50465#512070Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11th-Air-Base-t50465#512070Version : 0
MOD