Main Menu
User Menu

Military history website

11. stoleti

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Bitvy 11. stoleti
URL : https://www.valka.cz/11-stoleti-t7476#18379Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Evropa/Anglie - 13.11.1093 - Alnwick, hrabství Northumberland - Angličané (Robert, Earl of Northumbria)/ Skotové (Malcolm III.)
URL : https://www.valka.cz/11-stoleti-t7476#18412Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Evropa/Skotsko - ?.?.1010 - Mortlich, region Aberdeenshire - Skotové (král Malcolm II.) / Dánové


Evropa/Skotsko - ?.?.1010 - Camus Stone, region Morayshire - Skotové (král Malcolm II.) / Dánové
URL : https://www.valka.cz/11-stoleti-t7476#18415Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Evropa/Anglie - ?.?.1016 - Brentford, hrabství Middlesex - Angličané (Edmund Ironside, král Wessexu) / Dánové (král Cnut)


Evropa/Anglie - ?.?.1016 - Otford, hrabství Kent - Angličané (Edmund Ironside, král Wessexu) / Dánové (král Cnut)
URL : https://www.valka.cz/11-stoleti-t7476#18416Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Evropa/Německo - 27.1.1080 - Flarchheim (Durinsko) - Jindřich IV. - Rudolf Švábský
Evropa/Rakousko - 12.5.1082 - Mailberk - Vratislav II. / Leopold II.
URL : https://www.valka.cz/11-stoleti-t7476#20277Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Evropa/ČR - 22.8.1040 - Brodek (někdy uváděno jako Brůdek) - Císař Jindřich III. / kníže Břetislav
Evropa/ČR - 23.8.1040 - Domažlice -Císař Jindřich III. / kníže Břetislav
URL : https://www.valka.cz/11-stoleti-t7476#20562Version : 0
Eastern Anatolia 19.8. 1071.Decline of Bance.[/B:e37ffb03d2] In the battle of Manzikert in eastern Anatolia, the Seljuk Sultan of the Alps defeated the Byzantine Emperor Roman IV of Diogenes, who fell into captivity. Eastern Anatolia found itself under the influence of Seljuk. , in the following years, the Seljucs conquered all of Asia Minor and founded the Sultanate of Rum. : lol:
URL : https://www.valka.cz/11-stoleti-t7476#39934Version : 0
England 14.10.1066.A invasion of William the Conqueror into England. he crowned the King of England in Wesminster.
URL : https://www.valka.cz/11-stoleti-t7476#39935Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Európa - 1000 nl. - Svolder ( Svalde ) - Nórsko ( Olaf I. Tyggvasson ) / Ladsko ( Erik Jarl ), Švédsko ( Olaf Skottkonung ), Dánsko ( Sven I. )


Európa - 1002 nl. - Írsko - Brian Boru / Mael Sechnaill
URL : https://www.valka.cz/11-stoleti-t7476#48827Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

EVROPA/IRSKO 1014 - Irové pod velením Briana Borna porazili u Clontarfu Dány


EVROPA/ ANGLIE 1013- dánský král Sven dobyl Londýn


EVROPA / BULHARSKO 1018- Byzantinci dobyli hlavní město Bulharského království Ochrid


EVROPA / KYJEVSKÁ RUS 1018 - Boleslav Chrabrý dobyl Kyjev


EVROPA / NORSKO 1025 - Dánové porážejí Nory u řeky Helgy


EVROPA / KYJEVSKÁ RUS / UKRAJINA 1037 - Kyjevský kníže Jaroslav Moudrý poráží Pečeněgy


EVROPA / ZETA (1043 - kníže Vojnislav vládce Zety ( část Černé Hory ) porazil byzantské vojsko a obnovil samostatnost Zety


ASIE / ÍRÁN 1043- Seldžučtí Turci dobyli Chorásán


ASIE / ÍRÁK 1055 - Seldžučtí Turci dobyli Bagdád


EVROPA / SICÍLIE 1060 - Normani dobyli sicilskou Messinu


EVROPA / ŠPANĚLSKO 1064 - křížová výprava francouzských šlechticů proti Arabům na Pyrenejský poloostrov


EVROPA / SICÍLIE 1072 - Normani dobyli Palermo na Sicílii


ASIE / IZRAEL 1077- Seldžučtí Turci dobyli Jeruzalém


EVROPA / ŠPANĚLSKO 1085 - Alfons VI. dobyl na Arabech Toledo


EVROPA / ŠPANĚLSKO 1086 - almorávidský emír Júsuf ibn Tášufín poazil křesťanské vojsko v bitvě u Zalláky


EVROPA/ BYZANTSKÁ ŘÍŚE / BULHARSKO 1088- Byzantinci poraženi v bitvě u Dorostolu ( Silistry ) Pečeněgy


EVROPA/ BYZANTSKÁ ŘÍŠE / ŘECKO 1091- byzantské vojsko spolu se spojeneckými Polovci oplácí Pečeněgům porážku u ústí řeky Marice


ASIE / SÝRIE 1098 - křížáci dobyli Antiochii


ASIE / IZRAEL 1099 - křižáci dobyli Jeruzalém
URL : https://www.valka.cz/11-stoleti-t7476#105823Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Evropa/Anglie - 25.9. 1066 - Stamford Bridge - Norové(Harold)/Anglie(Harold Godwinsson)


Evropa/Španělsko - 1094 - Valencia - Kastílie(el Cid)/Maurové
URL : https://www.valka.cz/11-stoleti-t7476#107530Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Asie/Afghánistán - 1007 - Balch - Karachánovci/Ghazna(Mahmúd z Ghazny)
URL : https://www.valka.cz/11-stoleti-t7476#107978Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Asie/Stř. Asie - 1040 - Dandakan - Seldžukové(Toghrul Beg)/Ghazna


Asie/Írán - 1040 - Níšápur - Seldžukové(Toghrul Beg)/Ghazna


Asie/Irák - 1042 - Mosul - Seldžukové(Toghrul Beg)/Byzanc


Asie/Írán - 1072 - Berzem - Seldžukové(Alp Arslan)/Ghazna


Asie/Turecko - 1097 - Eskisehir - Seldžukové(Ibn Qutlumish)/Byzanc(Konstantin VIII.)
URL : https://www.valka.cz/11-stoleti-t7476#108260Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

EVROPA / BULHARSKO - 1014 - bitva v soutěsce Kleidion - Bulhaři ( car Samuel ) / Byzantinci ( Basileios II. )
URL : https://www.valka.cz/11-stoleti-t7476#147581Version : 0